गणीत वगळून हेर विशयांत गोंयचे विद्यार्थी सरस

school children drawing math icon on the chalkboard

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गणितांत विद्यार्थी, विद्यार्थीनींची कामगिरी समसमान


पणजी : राष्ट्रीय पांवड्या परस गोंयचे विद्यार्थी गणीत विशयांत फाटीं आसात हे राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (एनएएस) अहवालांत स्पश्ट जाला. हातूंत म्हत्वाचें म्हणल्यार गणीत विशयांत विद्यार्थी तशेंच विद्यार्थीनींची कामगिरी समसमान पातळेची आसा. तिसरेच्या गणीत विशयांत विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थीनींची कामगिरी सरस आसा. उरफाटे आठवेच्या गणीत विशयांत विद्यार्थीनी परस विद्यार्थ्यांची कामगिरी सरस आसा. सरासरी टक्केवारींत मात चड फरक ना.

राज्यां प्रमाण राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण अहवाल जाहीर जाला. राष्ट्रीय पांवड्या परस गणीत विशयांत गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी उणाक दर्जाची आसा. हाची गंभीर दखल घेवन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली.
थारावीक विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांची चांचणी घेवन हो अहवाल तयार केला. यत्ता तिसरी, पांचवी, आठवी आनी धावेंतल्या विद्यार्थ्यांचे कामगिरीचो आस्पाव अहवालांत आसा.
अहवालांत धावेच्या इंग्लीश विशयांतली टक्केवारी नमूद केल्या. हेर यत्तांची इंग्लीश विशयांतली टक्केवारी ना. इंग्लीश विशयांत धावेच्या गोंयच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 64 टक्के आसा. राष्ट्रीय पांवड्यार ही टक्केवारी फक्त 43 टक्के आसा. विज्ञान, समाजशास्त्र ह्या विशयांत लेगीत राष्ट्रीय पांवड्या परस गोंयचे विद्यार्थी सरस आसात.