गणपती मूर्ती करपाची घरची परंपरा तिगोवन दवोरपी सरज गांवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पद्माकर केळकर
उसगांवः सत्तरी तालुक्यांत चवथीचे वेध आता सावन लागल्यात. गणपती मूर्ती करपाचें काम तालुक्यांत जायते कडेन चल्लां. तातूंत तरणाट्यांनीय आतां हें काम हातांत घेतलां. गणपती मूर्त्यो करपाचें घरांत चलंत आयिल्लें काम सत्तरींतल्या जायत्या तरणाट्यांनी काम जपून दवोरलां. असोच एक 25 वर्सां पिरायेचो तरणाटो म्हणल्यार म्हाऊस गांवांतलो दशावतारी कलाकार रजत बारकेलो गांवकार. आपलो पणजो तशेंच काका सर्गेस्त लाडू पांडू गांवकार हांणी सुरू केल्ली ही परंपरा ताणे राखून दवोरल्या, रजताचो बापूय बारकेलो गांवकार हाणे ही कला फुडें व्हेल्ली आनी रजत गांवकारान ती आपल्या भुजार घेतल्या.
गणपती मूर्त्यो करपी रजत गांवकार एक दशावतारी कलाकार आसा. तो दशावतारी नाटकांनी गणपती आनी बायल भूमिका करता. घरांक पेन्ट मारपाचेंय काम तो करता. तो आपले चित्रशाळेंत सुमार देडशें गणपती करता. ह्या कामाक ताका ताचे बापोलभाव हनुमंत, जयंत गांवकार, मामेभाव समीर माजीक पालोव दितात. ताचो बापूव बारकेलो सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्यान ताका दिसाचो वेळ मेळना.
रजतान केल्ल्यो गणपती मूर्त्यो म्हाऊस, दाबें, झर्मे, केरी, पर्ये, सावड्डें, वेळगें, रावण, गोमळ, वेळून, ब्रम्हाकरमळी, नानेली, नगरगांव, धावें, कुडशें, घोटेली, केरी, मोर्ले, ,साखळी आनी दिवचले व्हरतात. बऱ्यो मूर्ती करता म्हणून तागेल्या मूर्त्यांक मागणी आसा. सुरवेच्या तेपार रजन हातांनी मूर्त्यो रंगयतालो. फाटल्या 19 वर्सां सावन हें काम मशिनावरलीं तो करता. अदूं 31 ऑगस्टाक चवथ आसा.