गंगाराम घाडी यादस्तीक फुगडी सर्तींत साळचें श्री भूमिका करवेश्वर मंडळ पयलें

फुगडी सर्तींतल्या जैतिवंत भूमिका करवेश्वर फुगडी पंगडाक इनाम भेटयतना श्रेया केळकार, वांगडा सरपंच सावित्री घाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः फुगडी म्हणल्यार गोंयचे संस्कृतीची वळख आसा. फडले पिळगे खातीर ती आमी तिगोवन दवोरपाक जाय अशें शिक्षिका श्रेया केळकार हिणे साळ हांगा सांगलें. साळ पंचायत वाठारा खातीर आयोजीत केल्ले  साळची सरपंच सावित्री साजरो घाडी हिणे पुरस्कृत केल्ले फुगडी सर्तीच्या इनाम भेटवण कार्यावळीत ती उलयताली.
सावित्री घाडी हिण दिवली पेटोवन फुगडी सर्तीचें उक्तावण केलें. साळ हांगचे शिक्षक सर्गेस्त गंगाराम (भाई) साजरो घाडी हाचे यादस्तीक ही फुगडी सर्त आयोजीत केल्ली. साळ- मदलो  वोडा हांगच्या श्री भूमिाक करवेश्वर फुगडी मंडळान सर्तीत पयलें इनाम मेळयलें. ह्या पंगडांत श्रृष्टी देसाय, अदिती देसाय, मानसी परब , वैभवी राऊत, रेश्मा वाडेकार, आचल परब, स्नेहल देसाय आनी  समृद्धी देसाय, चैताली परब हांचो आसपाव आशिल्लो.
सर्तीचें दुसरें इनाम  विघ्नहर्ता फुगडी ग्रुप पुनर्वसन साळ, तिसरें इनाम श्री महादेव भूमिका सेल्फ हेल्प ग्रुप – खालचावाडा साळ जाल्यार उमेद वाडोवपी इनामां श्री महादेव भूमिका महिला मंडळ – खालचावाडा साळ ,श्री घवनाळेश्वर फुगडी ग्रुप – साळ , घवनाळेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप – मधलावाडा साळ, श्री छत्रपती शिवाजी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल फुगडी ग्रुप – खोलपेवाडी साळ,  श्री गणेश महिला फुगडी ग्रुप – पुनर्वसन साळ हांका दिलीं सर्तीचें परीक्षण हेगडेवार विद्यालय अस्नोडाच्या शिक्षिका श्रेया केळकर हिणे केलें. जैतिवंतांक सरपंच सावित्री घाडी,  श्रेया केळकर हाचें हस्तुकीं इनामां दिलीं.