खोस म्हळ्यार ’डबल धमाका’: गजानन मांद्रेंकार 

मुलाखतीच्या सत्रांत भोवमान केल्ल्या मानेस्तां वांगडा गजानन मांद्रेंकार, आप्पासायब मेथेपाटील, प्रा. मळीक, पौर्णिमा केरकार, अनुराधा म्हाळशेकार, प्रशांत मांद्रेंकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हाळसा भवानी शिक्षण संस्थेन आयोजीत केल्लो सृजन आनंद मेळावो उमेदीन

केरी-सत्तरी: मनशाक स्वताचींच दुख्खां व्हडलीं दिसतात. दुखी जावपाचें कारणूय आनी सुखीय आसपाचें कारण तो स्वताच आसता. दरेकल्याची खोस पर्गटावपाची तरा वेगळी आसता. खुबशे जाण न्हांवपाचीय उमेद घेता. कोणाक बारीक सारीक गजालींतल्यान खोस मेळटा. खोस म्हळ्यार ’डबल धमाका’. स्वता खूश आसल्यार ती खुशालकाय दुसर्‍यांकूय दिवची, अशें श्री गणेश उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य तशेंच लेखक गजानन हरिश्चन्द्र मांद्रेंकार हांणी सांगलें. ते तुळशीमळा, पर्यें सत्तरी हांगा हरे राम हरे कृष्ण भक्ती कुटीरांत बाराजण वाळपय सत्तरी हांगच्या म्हाळसा भवानी शिक्षण संस्थेन आयोजीत केल्ल्या सृजन आनंद मेळाव्याच्या उक्तावण कार्यावळीक उलयताले. 

ह्या वेळार माचयेर मुखेल सोयरे म्हणून लोकसाहित्याची अभ्यासक साहित्यीक प्रा. पौर्णिमा केरकार, खासा सोयरे म्हणून नवोदय विद्यालयाचे निवृत्त उपप्राचार्य आप्पासायब मेथेपाटील, विशेश सोयरे म्हणून हरे राम हरे कृष्ण भक्ती कुटिराचे मुखेली प्रशांत मांद्रेंकार, म्हाळसा भवानी शिक्षण संस्थेची संस्थापक अनुराधा म्हाळशेकार, कार्याध्यक्ष राघोबा लवू पेडणेंकार हाजीर आशिल्ले. कृषिका म्हाळशेकर हांणी केल्ल्या येवकार नाचान सृजन आनंद मेळावो सुरु जालो. मानेस्तांक फुलां भेटोवन येवकार दिलो. मानेस्तांची वळख राघोबा पेडणेंकार हांणी केली. प्रास्तावीक अनुराधा म्हाळशेकार हांणी केलें. 

पौर्णिमा केरकार हांणी, मनशाचे जिणेंत जसो स्वास म्हत्वाचो तशेंच साहित्यूय तितलेंच म्हत्वाचें. साहित्यकार जेन्ना आपलें साहित्य निर्माण करता तेन्ना तें दुसर्‍यांचें जाता. साहित्त्यांतल्यान दुसर्‍यांक खोस दिवपाचें काम चालूच दवरचें, अशें तिणें सांगलें. 

ह्या वेळार आप्पासायब मेथेपाटील आनी माधव सटवाणी हांचो भोवमान जालो. आप्पासायब मेथेपाटील हांणी मनोगत उक्तायलें. प्रशांत मांद्रेंकार हांणी आपले विचार मांडले. 

ह्या वेळार अनुराधा म्हाळशेकार हांच्या ’बीज अंकूर’ ह्या संग्रहाचें प्रकाशन जालें. सुत्रसंचालन नारायण गांवस आनी वेदश्री पित्रे हांणी उपकार मानले.

उपरांतच्या सत्रांत विठ्ठल शेळके हांच्या अभिनयी निवेदनांतल्यान दशरथ गवस, मनीषा परब, आरोही वेरेंकार हांणी सवेश सादरीकरण केलें. ह्या वेळार ह्या कलाकारांचो भोवमान केलो. 

उपरांत राघोबा पेडणेंकार हांणी डॉ. उमेश बाबाजी गांवस, विठ्ठल नागेश पारवाडकार, समृद्धी राजेंद्र केरकार, सुर्यकांत गांवकार, गणेश शंकर शेटकार आनी विनय विष्णू गांवस हांची मुलाखत घेतली. मानेस्तां हस्तुकीं तांचो भोवमान केलो. 

साजेच्या सत्रांत डॉ. हनुमंत चोपडेंकार हांचे अध्यक्षते खाला भोवभाशीक कविसंमेलन जालें.

डॉ. चोपडेंकार हांची वळख विशाल गांवस हांणी केली. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या कवींक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. डॉ.चोपडेंकार हांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार माचयेर सखी चोपडेंकार, आप्पासायब मेथेपाटील, प्रा.मुळीक, अनुराधा म्हाळशेकार आनी हेर हाजीर आशिल्लीं. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन राघोबा पेडणेंकार हांणी केले आनी तांणीच उपकार मानले. नारायण गांवस, विशाल गांवस, रोवेश शेलार, प्रतीक्षा च्यारी, प्रेमानंद माजीक, वेदश्री पित्रे आनी हेरांनी कार्यावळ येसस्वी जावपाक मेहनत घेतली.