खोलपेवाडींत चलते दुचाकीक उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः खोलपेवाडी- साळ हांगा चलते दुचाकीक उजो लागपाचो घडणूक जाली. दुचाकीस्वार रवी रेडकार हो  खोलपेच्यान दोडामार्ग बाजारांत वतालो. तिळारी वसणुके लागीं व्हल्तार ताच्या पायांक कितें तरी तापल्लें लागलें. ताणे दुचाकी स्टॅण्डार काड म्हणसर तिणे पेट घेतलो. लागींच्या पॅत्रोल पंपावयल्यान ताणे उजो प्रतिरोध गॅस हाडलो मात ताचो उपेग जालो ना.
दिवचलेचे उजो पालोवपी दलाचे जवान पावमेरेन दुचाकीचो गोबोर जालो. ताका लागून रवी रेडकार हाचें सुमार 75 हजारांचें लुकसाण जालां.