खोर्जुव्यां मानशेचें दार मोडलें

कुशें खोर्जुवेंच्या आसनय खाजन मानशेंच्या मोडिल्ल्या दारांतल्यान शेतांत घुसपी खारें उदक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लाखांनी चौखण मिटर शेतांत घुसलें खारें उदक

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: कुशें खोर्जुवें हळदोणेंच्या आसनय खाजनांतले मानशेचें दार मोडून व्हांवून गेलें. ताका लागून न्हंयेचें खारें उदक लाखांनी चौखण मिटर शेत जमनींत घुसलां. ताका लागून शेतां पेड्ड्यार जावपाची भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या.

ही घडणूक शेनवारा दनपारां घडली. मानशेचें एक दार मोडलें आनी न्हंयेचें खारें उदक शेतांत घुसलें. कांय वेळांत पुराय शेत जमीन ह्या उदकां पोंदा गेली. शेतांत लागवडीचें काम चालू आशिल्ल्यान कांय शेतकारांनी शेत नांगरपा खातीर वॉवरटिलर दवरिल्ले. ते लेगीत ह्या उदकांत बुडल्यात.

हें मानशेचीं दारां मोडून शेतकारांचें लुकसाण जावपाचे प्रकार फाटल्या कांय वर्सां नेमान घडटात. आनसय टेनन्ट असोसिएशनाचे अध्यक्ष संवसाराक अंतरले उपरांत अ‍ॅडहॉक पद्दतीन हे शेतकार संघटणेचो कारभार नवी समिती हाताळटा. पूण ही समिती शेतकारांचें हीत पळयना. संघटणेची साबार बसका घेनासतना हे समितीन मनमानी कारभार चलयला. संघटणेची बसका घेनासतना हे मानशेची पावणी लेगीत केल्या. ह्या गैरप्रकारांक लागून मानशेचीं दारां परतून परतून मोडटात. बार्देसचे मामलेदार, उपजिल्होधिकारी हांणी हे संघटणेच्या कारभारांत लक्ष घालचें आनी दर वर्सा जावपी लुकसाण वाटावचें, अशी शेतकारांनी मागणी केल्या. परतून परतून मानशेचीं दारां मोडटात. ताका लागून शेतकारांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाता. हातूंत सरकारान लक्ष घालून योग्य उपाय काडचो, अशी मागणी शेतकार सत्यवान नायक आनी प्रकाश गडेकार हांणी केल्या.