खोतीगांवांत 4 वर्सां उपरांत नॅटवर्क कव्हरेज

मोबायल कनेक्टिव्हिटीचें उक्तावण करतना सभापती रमेश तवडकार, खोतीगांवचो सरपंच आनंदू देसाय आनी पंच वांगडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः चार वर्सां उपरांत खोतीगांव वाठारांतल्या लोकांक निमाणे मोबायल नॅटवर्क कव्हरेज मेळ्ळी. जिओ नॅटवर्क सर्व्हिस कंपनीन उबारल्ल्या मोबायल टॉवराचे गांधी जंयती दिसा उक्तावण केलें. गांवांतल्या लोकांच्या, चड करून तरणाट्यांच्या मुखामळार ताका लागून समाधानाचें हांसें दिसून आयलें.
 एके खाजगी कंपनीन खोतीगांवात टॉवर उबारून तो दुसरे एके खाजगी कंपनीक मोबायल सेवे खातीर भाड्यान दिल्लो. मात ताणे भाडें दिवपाक घाळपणान केल्ल्यान ही सेवा बंद केल्ली. ती चार वर्सां उपरांत गांधी जंयती दिसा परत सुरू जाली. सुमार तीन हजार लोकांक हे सेवेचो लाब मेळपाक सुरवात जाल्या.
 काणकोणचो आदलो आमदार आनी उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हांणी बीएसएनएल आनी हेर खाजगी कंपनी कडेन उलोवणी करून मोबायल सेवा सुरू करपा खातीर यत्न केल्ले. पुराय खोतीगांवांतल्या दोंगोर वाठारांत चार मोबायल टॉवर उबारपा खातीर तांणी यत्न केल्ले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ते खातीर यत्न चलयल्ले. सध्याचो काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हांका डॉ सावंत हांणी तीन म्हयन्यांत मोबालय कनेक्टिव्हिटी मेळोवन दिवपाचें उतर फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत दिल्लें.
सभापती रमेश तवडकार हांणी जिओ नॅटवर्क सर्व्हिसाचे दीपक शहा, खोतीगांवचो सरपंच आनंदू देसाय, उपसरपंच पूनम गांवकार आनी पंच वांगड्याचे हजेरींत मोबायल टॉवराचें उक्तावण केलें.  खोतीगांव सारक्या रान वाठारांत मोबायल कनेक्टिव्हिटी हाडपा खातीर यत्न केल्ल्यांचें आनंदू देसाय हांणी उपकार मानले. ह्या टॉवरा वयल्यान खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या इंद्रे,  मोर्फामळ, भुतपाळ, नडके, केरी, अवें, बार्शें, येडें, कुसकें हांगच्या लोकांक आतां मोबायल नॅटवर्क मेळटलें.