खेळत रावः वेंगसरकराचो विराट कोहलीक सल्लो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः आयपीएलांत सध्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या पंगडा खातीर सामको हुस्क्याचो विशय महणल्यार तांचो आदलो कॅप्टन विराट कोहलीचो फॉर्म व्हो आसा. ताका सध्या धांवड्या खातीर झगडचें पडटा. भारतीय पंगडाचो आदलो मुखेल कोच रवी शास्त्रीन ताका क्रिकेटींतल्या कांय वेळा खातीर ब्रेक घेवपाक सांगला. भारताचो आदलो कॅप्टन दिलीप वेंगसरकरान मात ताका खेळत राव अशें सांगलां.
विराटान मॅची खेळत रावपाक जाय. आतां विसोव घेवन फायदो ना. कारण ताचे कडल्यान धांवडयो काडप जायना. धांवड्यो काडून विसोव घेतल्यार ती वेगळी गजाल आसता. धांवड्यो करनास्तना अशें करप समा न्हय. जर खेळगडो बॅटींग करता जाल्यारूच तो फॉर्मांत येवपाक शकता. बॅट्समन अपेशी थारता तेन्ना ताणे विसोव घेवप हातूंत कांय अर्थ ना अशें दिलीप वेंगसरकराचें म्हणणे आसा.
मजगतीं, फाटल्या कांय दिसां सवान फॉर्मांत नाशिल्ल्या विराटान गुजरात टायटन्स आडचे मॅचींत बरो खेळ करून अर्द शेंकडो केलो. अदूंच्या आयपीएलांतलो ताचो व्हो पयलोच अर्द शेंकडो आसा.