खारो बांगडो ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेबे आनी जायते जीव जमनींत रावतात आनी पावसाच्या दिसांनी वयर सरतात, अशें म्हणटात. ह्या नुस्त्याचेंय तशेंच. तें हायबरनेट (दीर्घ काळ न्हिदप) जाता आनी सुकता. ताचे कांटेय मोडूंक मेळटात. इतलो निर्जीव. जेन्ना केन्ना ताचो उदका कडेन संपर्क येता तेन्ना तें परत जिवें जाता.