खारीवाडो फिशींग जेटीची दुर्दशा; कृष्णा साळकारान केली पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोन वर्सांत समस्या सोडोवपाचें आस्वासन; जेटी 50 वर्सां पयलीं आशिल्ली तशीच

वास्को: खारीवाडो फिशींग जेटीची वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी पळोवणी केले उपरांत येता त्या दोन वर्सांत ही समस्या सोडोवन जेटींत योग्य ती सुदारणा करपाचें आस्वासन दिलें.

खारीवाड्यार फिशींग जेटीची दुर्दशा जाल्ल्यान ह्या प्रकरणांत गोंय फिशींग बोट ओनर्स असोशिएशनान आमदार साळकार हांकां जेटीची पळोवणी करपा खातीर आमंत्रीत केल्लें. ते प्रमाण आमदार साळकार हांणी जेटीची पळोवणी केली. ह्या वेळार असोसिएशनाचे अध्यक्ष आनी आदले मंत्री जुझे फिलीप डिसोझा आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. आमदार साळकार हांणी पुराय जेटीची पळोवणी केली. बोट धनयांनी तांकां ज्या समस्यांक सामकार वच्चें पडटा त्यो समस्या तांचे मुखार मांडल्यो. साळकार हांणी सदर जेटी संबंदीची समस्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी नुस्तें उद्देग मंत्री नीळकंठ हळर्णकार हांचे मुखार मांडपाचें आस्वासन दिलें.

डिसोझान म्हणलें की, खारीवाडो फिशींग जेटी 50 वर्सां पयलीं जशी आशिल्ली तशीच आसा. हाचे पयलीं तात्पुरत्या स्वरुपांत बांदिल्ल्या ह्या जेटीचें विस्तारीकरण केल्लें ना. हाचे पयलीं बोटी लांकडाच्यो आनी ल्हान आकाराच्यो आशिल्ल्यो. आतां बोटींचो आकार मोटो जाला. नुस्तेमारी बोटींची संख्या वाडून 220 वयर गेल्या. ह्या सगल्या कारणा खातीर बोटी खातीर जेटी उणी पडटा. ताका लागून बोट धनयांक व्हड प्रमाणांत त्रास सोंसचो पडटात. कांय वेळा नांगरून दवरिल्ल्यो बोटी एकामेकांचेर आपटून लुकसाण जाता. नुस्तेमारी करून जेटीर परतले उपरांत जेटीर फक्त आठ ते धा बोटी एकाच वेळार नांगरून दवरूंक शकतात. त्या बोटींतलें नुस्तें जो मेरेन धक्यार देंवयनात ते मेरेन नुस्त्यांनी भरिल्ल्यो हेर बोटी खाडींत उब्यो करच्यो पडटात. ताका लागून कांय बोटींतले नुस्तें पेड्डेर जावन लुकसाण सोंसचें पडटा. मालीम, बेतूल हांगासरल्यो फिशींग जेटी खातीर लाखांनी रुपया खर्च करून सुदारणा केल्या. पूण खारीवाडो फिशींग जेटीची सुदारणा कित्याक जायना हो प्रस्न आसा. ते जेटीची सुदारणा जावची ही सद्या तरी काळाची गरज आसा.