खण लीज ताबो सोडपाचे नोटिशेक खंंडपिठांत आव्हान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : खण लिजा वयलो ताबो 6 जून मेरेन सोडपाच्या सरकाराच्या नोटिशेक खण कंंपनींनी खंंडपिठांत आव्हान दिलांं. हें आव्हान याचिके प्रकरणांत सरकारान नोटीस जारी करतना 6 जून मेरेन कारवाय करची न्हय, अशें खंंडपिठान सरकाराक सांंगलां.
खण कंंपनींनी 6 जून उपरांंत नोटिशेक अंंतरीम स्थगिती मागपाची गरज आसा. 6 जून मेरेन कसलीच कारवाय जावची ना, अशें अॅडव्होकेट जनरलानी सांंगलें. तीन खण कंंपनींनी नोटिशेक आव्हान दिवपी याचिका दाखल केल्या. तिनूय याचिकांंचेर एक्रीत सुनावणी सुरू आसा.
खण लिजांंचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान सरकारान 88 लीज धारकांंक लिजांंचो ताबो 6 जून 2022 मेरेन सोडपाची नोटीस जारी केल्या. सगल्या लीज धारकांंक ह्यो नोटिसो जारी केल्यात. हातूंतल्यान उपाय काडपा खातीर आमी सरकाराक निवेदन सादर करपा सयत न्यायालयीन करतले, अशें गोंय खण निर्गंतदार संंघटणेन (जीएमओई) म्हणिल्लें. ते प्रमाण आतां कंंपनींनी याचिका दाखल केल्या.
खण लिजा बरीच वर्सां खण कंपनीं कडेन आशिल्लीं. कांय लिजां पुर्तुगीज तेंपा पसून आशिल्लीं. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण 16 मार्च 2018 सावन लिजांंचो कालावधी सोंपला. 7 फेब्रुवारी 2018 हे दिसा सर्वोच्च न्यायालयान लिजांंचें दुसरें नुतनीकरण रद्द थारायलें.