खण उद्देगाक केंद्र सरकाराचो धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारान मिना वयलो निर्गत कर (एक्स्पोर्ट ड्युटी) वाडयला. 30 टक्क्यां वयल्यान व्हेलो 50 टक्क्यांचेर. सगल्या तरांच्या मिनाचेर आतां 50 टक्के निर्गत कर. Fe (मिनाचे अंश) 58 परस चड आसपाक जाय, अशेंय केंद्र सरकारान अधिसुचोवणेंत म्हणलां. सगले निर्णय आयच्यान लागू.जाणकारांच्या मतान, ह्या निर्णयाक लागून गोंयचो खण उद्देग कोणाकूच परवडचोना. फाटलीं कांय वर्सां खण उद्देग बंद आसा, मात आतां ह्या निर्णयाक लागून खण अवलंबितां मुखार आनीक एक प्रस्नचिन्न उबें जालां. येरादारी आनी हेर संबंदी वेव्हारूय ठप्प जातले. एक्स्पोर्ट ड्युटी वाडयिल्ल्यान ट्रक, खानावळी, लाँड्री हांकां बसतलो धपको.

स्टील उद्देगाक मात थाकाय.