खणींची पावणीः लीज मेळपी कंपनींक आदलेच कामगार घेवपाची सक्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांची हमी; 3 ते 4 म्हयन्यांत जातली पावणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयांतल्या खणींची फुडल्या तीन ते चार म्हयन्यातं पावणी जातली. कांय लीज खणी विकास म्हामंडळा वरवीं चलयतले. तशेंच पावणेंत ज्या कंपनींक लीज मेळटली तांकां आदल्याच कामगारांक घेवपाची सक्ती करतले, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा सभाघरांत दिली.
सेझा वेदांता कंपनीन कामा वयल्यान काडिल्ल्या कामगारां विशीं दिवचलचे अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी मांडिल्ल्या लक्ष्यवेधी सुचोवणेचेर मुख्यमंत्री उलयताले. खण वेवसाय गोंयच्या महसुलाचो मुखेल स्रोत आसा. ताका लागून खणी बेगिनांत बेगीन सुरू करून अर्थवेवस्थेक घटाय दिवपाचो राज्य सरकारा कडल्यान यत्न सुरू आसा. ते प्रमाण फुडल्या तीन-चार म्हयन्यांत खणींची पावणी जातली. जाल्यार कांय खण लीज म्हामंडळा वरवीं चलयतले, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.
सेझा वेदांता कंपनीन कामा वयल्यान काडिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक 15 दिसा बदला 120 दिसांची लुकसाण भरपाय दिवची. तशेंच खणी सुरू जाले उपरांत

कंपनींनी आदल्याच कामगारांक सेवेंत घेवचे, हे खातीर सरकारान संबंदींत कंपनीं कडेन चर्चा करची, अशी मागणी आमदार डॉ. शेटये हांणी केली.
सेझा वेदांता कंपनीन कामगारांक नोटीस जारी केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत आपूण रोखडीच कंपनीच्या वेवस्थापना कडेन चर्चा केली. तशेंच हे विशीं आपूण केंद्र सरकाराच्या संबंदींत घटकां कडेन चर्चा करता, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी दिली.