खंयचीय कल्पना सत्त्यांत हाडपाक घटमूट फाटबळाची गरज: गांवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेदांता वतीन शिक्षकां खातीर कार्यशाळेचें आयोजन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचल:  खंयचीय कल्पना सत्त्यांत हाडपा खातीर घटमूट फाटबळाची गरज आसता. वेदांता कंपनीन सदांच लोकांची उदरगत जावचे खातीर भर दिल्या. पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांक आदार दिवन शिक्षणीक संस्था बळीश्ट करपाचेरूय भर दिल्या, अशें आमोणा माध्यमीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक उल्हास गांवकार हांणी म्हणलें.

वेदांताच्या आनी राज्य शिक्षण संचालनालयाच्या जोड पालवान शिक्षकां खातीर एक दिसाच्या कॅपॅसीटी बिल्डींग वर्कशॉपाचें आयोजन केलां. ह्या वेळार गांवकार उलयताले. शिक्षकांनी नवें तंत्रगिन्यान आपणावचें आनी तांच्यांत बदल घडून येवचो ह्या हेतान हे कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ही कार्यशाळा सरकारी माध्यमीक विद्यालय, आमोण्यां जाली.

हे कार्यशाळेचें उक्तावण शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांचे हस्तुकीं जालें. हे कार्यावळीक तअइ वेदांता लि. चे सीईओ सप्तेश सरदेसाय, तशेंच शाळेच्या वेवस्थापनाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले.
ही कार्यशाळा प्रवीण सबनीस आनी सुदन गांवकार हांणी आयोजीत केल्लें. हातूंत गोंयच्या सात शाळांतल्यान साठां परस चड शिक्षक वांटेकार जाल्ले. कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ल्या शिक्षकांक नव्या तंत्रज्ञान पद्धतीचो वापर कसो करचो हे विशीं सांगलें. तीन सत्रां हे कार्यशाळेक घेतलीं.

  शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी, ‘नॅशनल अ‍ॅज्युकेशन पॉलिसी 2020’ शिक्षकांक सक्षम करपाचे भर दिता. शाळांच्या सुरवातेकूच ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ल्यान हाचो बरो परिणाम पळोवपाक मेळटलो. इतल्या बर्‍या उपक्रमाचें आयोजन केल्ले खातीर तांणी वेदांताचे उपकार मानले.

    आयर्न ओर बिझनेस वेदांता लि. चे सीईओ सुजल शाह हांणी, एका समाजाची एकंदर उदरगत फकत दर्जेदार शिक्षणांतल्यान जावपाक शकता. भुरग्यांचे उदरगतींत शिक्षकांचो बरोच व्हड वांटो आसता, अशें तांणी सांगलें.
तअइ वेदांता लि. चे सीईओ सप्तेश सरदेसाय हांणी,  सी. एस. आर. चो शिक्षण हो म्हत्वाचो घटक. फुडेंय अशे उपक्रम घडोवन हाडपा खातीर आमी शिक्षण संचालनालया कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा करतात, अशें तांणी सांगलें.
 वेदांताच्या व्हॅल्यू एडेड बिझनेसान शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर शिश्यवृत्ती, शाळो आनी बालवाडींचें दुरुस्ती काम, तशेंच विद्यार्थ्यांक विवीध विशयांचेर मार्गदर्शन करपी उपक्रम आयोजीत केले.