खंडणी प्रकरणांत एकल्याक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः ताळगांवच्या माथायस कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या बांदकाम प्रकल्पा आड सरकारी खात्यांत कागाळ दाखल करपाची धमकी दिवन 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागपी दुबावीत प्रकाश अग्रवाल (62, दोनापावला) हाका गुन्यांव फांट्यान रंगेहात धरला. अटक केल्ल्या दुबाविताची भलायकी इबाडिल्ल्यान ताका बांबोळेच्या गोमॅकाँत दाखल केला.

गुन्यांव फांट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण, ह्या प्रकरणांत माथायस कन्स्ट्रक्शन कंपनीचो धनी ज्यो माथायस हाणें गुन्यांव फांट्यांत कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण दुबावीत प्रकाश अग्रवाल 7 एप्रील 2022 ह्या दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर कंपनीच्या कांपाला वयल्या कार्यालयांत येवन ताळगांवच्या बांदकाम प्रकल्पा आड सरकारी खात्यांत कागाळ करपाची धमकी दिली. तशेंच अशें करूंक जायना म्हूण 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागिल्ल्याचें कागाळेंत नमूद केलां.

गुन्यांव फांट्यान हाची दखल घेवन दुबावीत अग्रवाला आड गुन्यांव दाखल करून चवकशी सुरू केली. मजगतीं, दुबावीत कागाळदारा कडेन खंडणी रकमेची मागणी करपाक लागलो. तशेंच दुबावीत कागाळदारा कडेन खंडणी घेवपा खातीर 20 एप्रीलाक सांजे वेळार कांपाला वयल्या कार्यालयांत येवपाचो आसा, अशी म्हायती गुन्यांव फांट्याक मेळ्ळी.

ते प्रमाण गुन्यांव फांट्याचो पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेनाच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक राहुल परब, सतीश गावडे, रितेश तारी, हवालदार उमेश देसाय, इर्शाद वाटांगे, पुलीस कॉन्स्टेबल संकल्प नायक, कल्पेश तोरस्कार, रितेश गाड, रुपेश गायकवाड आनी हेरांच्या पंगडान कंपनीच्या कार्यालया भायर सांपळो रचलो. थारिल्ले प्रमाण दुबावीत अग्रवाल थंय आयलो. ताका 16.95 कोटी रुपयांचो चॅक दिलो. ह्याच वेळार गुन्यांव फांट्याच्या पंगडान दुबाविताक चॅक घेतना रंगेहात धरलो. ते उपरांत ताका रितसर अटक केली. अटक केले उपरांत दुबाविताक बांबोळेच्या गोम्रकाँत वैजकी चांचणी खातीर व्हेलो. ताची भलायकी इबाडिल्ल्यान ताका थंय भरती केलो.

ह्या प्रकरणांत पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेनाच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरिक्षक रितेश तारी फुडलो तपास करता.