क्रिकेट तिकेट विक्री घोटाळो प्रकरण: नार्वेंकारा सयत सगले दुबावीत निर्दोश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
मडगांव: 21 वर्सा पयलीं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मॅचीच्या कथीत तिकेट विक्री घोटाळो प्रकरणांतल्यान सगल्या 9 दुबावितां आड अभियोग पक्ष एकूय पुरावो न्यायालया मुखार दवरूंक शकलो ना. देखून सगल्यांक निर्दोश सोडले.
ह्या प्रकरणांत आदले उपमुख्यमंत्री आनी गोंय क्रिकेट संघटणेचे आदले अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार हांचो आसपाव आशिल्ल्यान ह्या निवाड्या कडेन सगल्यांचें लक्ष आसलें.
मडगांवचे पयलो वर्ग न्यायदंडाधिकारी कार्लो सिल्वा हांणी हो निवाडो जाहीर केलो. निवाडो जाहीर केले उपरांत दयानंद नार्वेकार हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सत्यमेव जयते ह्या उतरांनी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली.
2001 वर्सा 6 एप्रीलाक फातोड्ड्यां भारत आनी आॅस्ट्रेलिये मदीं क्रिकेट मॅच आशिल्ली. त्या वेळार 27 हजार प्रेक्षक बसपाक शकताले. मात अायोजकांनी मुद्दम 29 हजार तिकेटी छापल्यो, असो गंभीर आरोप जाल्लो. बोगस तिकेटी घेतिल्ले प्रेक्षक भितर गेल्ल्यान खऱ्यो तिकेटी आशिल्ले प्रेक्षक भायर उरले आनी तांणी हाचे आड आवाज केलो. तेन्ना पुलिसांक लाठीमारुय करचो पडिल्लो. तातूंत न्यायाधीशां सयत कांय प्रतिश्ठीत लोकांकूय धक्काबुक्की, लाठयो खावच्यो पडिल्ल्यो. मडगांव पुलिसांनी मागीर कागाळ केल्ली.
तिकेटीचें कंत्राट घेवपी फळारी हाचे आडूय कागाळ जाल्ली. एकाच अनुक्रमांकाच्यो तिकेटी छापिल्ल्यान हो गोंदळ उक्ताडार आयिल्लो. हें प्रकरण त्या काळांत बरेंच गाजिल्लें. दुबावीतां आड वाॅरंट काडिल्ले, तांकां ताब्यांतूय घेतिल्ले. अखेरेक सगले निर्दोश सुटल्यात. ह्या निवाड्याक वयल्या न्यायालयान आव्हान दितात काय ना, हाचे कडेन क्रिकेट मोगींचें लक्ष लागलां.