क्योर्टाने सर्तींत नीरज चोप्राक भांगरा पदक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
हेललिंकीः भालोफेक खेळगडो नीरज चोप्रान टोक्यो ऑलिंम्पिकांत भांगरा पदक मेळयले उपरांत फिनलंडांत सुरू आशिल्ल्या क्योर्टाने खेळां सर्तींत पयल्याच यत्नांत 86.69 मीटर पयस भालो शेवटून दुसरें भांगरा पदक मेळयलें. ह्या निमतान संवसारीक जैतिवंत अँडरसन पीटर्साक ताणे चार दिसांत दोन फावट फाटीं उडयलें.
त्रिनिदाद अँड टोबॅगोचो आदलो ऑलिम्पीक जैतिवंत केशॉर्न वॉलकॉट (86.64 मीटर) आनी ग्रनाडाचो पीटर्स (84.74 मीटर) हांका दरेकी दुसरे आनी तिसरे सुवातेर खोश मानची पडली.. हालींच जाल्ल्या पाव्हो नूर्मी खेळां सर्तींत 24 वर्सां पिरायेच्या नीरजान 89.30 मीटर अंतराचेर भालो मारून आपलोच राष्ट्रीय विक्रम मोडल्लो. ताचे पयलीं ताच्या नांवार 88. 07 मीटरांचो राष्ट्रीय विक्रम आशिल्लो. टोक्यो ऑलिम्पिकांत ताणे 87. 58 मीटर अंतराचेर भाला शेवटून भांगरा पदक  मेळयल्लें. ताका लागून क्योर्टाने खेळांत तो 90 मीटरांचो टप्पो हुबतलो काय कितें, हाचे कडेन सगल्यांची नदर आशिल्ली.
नीरजान पयल्या यत्नांत 86.69 मीटर अंतर भालो मारलो. तें हेर सर्तकांक फाटीं उडोवपाक जाय तितलें थारलें. ते उपरांत दुसरो आनी तिसरो यत्न तितलो बरो जालो ना. बाकीचे तीन यत्न ताणे केले नात. हे दोनूय सर्तीतले कामगिरीक लागून स्टॉकहोम हांगा 30 जूनाक जावपी डायमंड लीग विशीं ताची आस्त आतां वाडल्या.