कौस्तुभ कामत गोंय कस्टम ब्रोकर्स असोसिएशन अध्यक्ष

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः गोंय कस्टम ब्रोकर्स असोसिएशनाची सर्वसादारण सभा बुधवार जावंन कौस्तुभ कामत हांच्या अध्यक्षते खाला नवी कार्यकरी समिती वेंचून काडली. 2022- 24 वर्सा खातीर ही समिती एकमतान वेंचून काडली.
महेश प्रभू हांची उपाध्यक्ष जाल्यार अमीत व्ही कामत हांची सचीव आनी महेश नायक हाची भांडारी म्हणून निवड केल्या. राजू लोटलीकार, मारियो लैतांव, सागर मालवणकार, माल्कम डायस आनी अँथनी डिसोझा हे समिती वांगडी आसात.
कस्टम खात्या कडेन सहकार्याचे भावनेत आपली समिती काम करतली. डिजिटायझेशन, लॉजेस्टीक कुशळाट कावंसीलाच्या पालवान असोसिएशनाच्या नव्या वांगड्यांक वेवसाया खातीर जाय आशिल्लें प्रशिक्षण दिवपा खातीर समितीचो यत्न आसतलो अशें कौस्तुभ कामत हांणी पत्रकारांक सांगलें.