कोल्हापूरच्या हेरवाड गांवान बायलां खातीर उखल्लें क्रांतीकारक पावल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I निवृत्ती शिरोडकार
पेडणें ः हेरवाड गांवाक राष्ट्रीय पांवड्यार पावोवपाचें म्हान कार्य मिडियान केलां. जरी हेरवाड पंचायतीन विधवा प्रथे आड थाराव मांडून ताची अंमलबजावणी करपा खातीर लोकजागृती केली आसली तरी ह्या कामांत मिडियाचें कार्य तोखणाय करपा सारकें आसा अशीं गौरवाचीं उतरां सरपंच सुरगोंडा पाटील हांणी काडलीं.
पेडणें म्हालांतले कांय थळावे पत्रकार तशेंच कांय समाजीक कार्यकर्ते आनी सरकारी अधिकारी हांणी हेरवाड पंचायतीक भेट दिली आनी ह्या निर्णयाक कशे तरेन येवकार मेळटा वा प्रतिसाद मेळटा हें जाणून घेतलें. सरपंच सुरगोंडा पाटील हांणी मिडियाक लागून हेरवाड गांवचें नांव लोकांच्या तोंडांक घोळूंक शकलें म्हणपाचें सांगलें.
कोल्हापूर पंचायतीचे ग्रामसभेंत विधवा प्रथे आ़ड सगल्यांत पयलीं मुक्ता संजय पुजारी हे बायलेन थाराव मांडलो आनी ताका सुजाता गुरव हांणी अनुमोदन दिलें. हो थाराव कशे तरेन चालीक लावचो वा थाराव मांडटना तो मंजूर जातलो काय ना हो भंय नासलो पूण समाजीक संस्था वा बायलां आड कांय संस्थांतल्यान विरोध जावचो ना मूं हो दुबाव आसलो अशें सरपंच पाटील हांणी सांगलें.
दरेके बायलेक सन्मान मेळचो हे खातीर हो क्रांतीकारक थाराव पंचायतीन मंजूर करतकच ताची अंमलबजावणी गांवागांवांनी सुरू आसा. हे प्रथे आड महिला शक्ती एकठांय जाल्यात हें कोल्हापूर जिल्ह्यांतल्या वाठारांनी भेट दितकच दिसून आयलें. कितल्याश्याच जाणांनी ह्या थारावाक येवकार दिलो.
बायलांक मागीर ती सवायशीण आसूं वा विधवा तांकां तांचो सन्मान आनी दरेके धर्मीक विधींत सहभाग मेळचो हे खातीर कोल्हापूर गांवांतल्या हेरवाड गांवान विधवा खातीर आशिल्ली पोरणी प्रथा मोडून उडयली. सगल्या गांवांतल्या बायलांनी तशेंच समाजीक संस्थांनी ताका उर्बेन येवकार दिलो हाचो प्रत्यय त्या गांवाक प्रत्यक्ष भेट दितकच आमच्या प्रतिनिधी सयत पेडणें म्हालांतल्या पत्रकारांक आयलो. पत्रकारांनी थंयचे परिस्थितीची माहिती जाणून घेतली.
ह्या पत्रकारांनी थंयच्या समाजीक संस्थेच्या वांगड्यांची भेट घेतली आनी अशे तरेचो थाराव हेर गांवांनी आनी हेर म्हालांनी कसो कितें घेवंक मेळटा हे विशीं चर्चा केलाी. ह्या वेळार पत्रकार निवृत्ती शिरोडकार, महादेव गवंडी, युवा चेतनाचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेंकार, उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी प्रशांत धारगळकार, विठ्ठल परब आदी मानेस्त हाजीर आसले.
घोव आसतना आमकां हेर बायलां धर्मीक विधीक आपयतात. पूण घोव वतकच आमकां कोणूच आपयनात. आमचे म्हऱ्यांत बसूंक लेगीत कोण तयार आसनात. तिका आपयनात अशें आमचींच सोयरीं म्हणटात तेन्ना वायट दिसता. जशें कांय आमी व्हडलें पातक केलां अशें तरेन आमकां वागयतात. पूण ह्या निर्णयान स्त्री जातीक सन्मान मेळटलो अशी आस्त मालिनी पाटील हे बायलेन उक्तायली.
विधवेची जीण जगपी बायलांक ह्या निर्णयाक लागून मोटी थाकाय मेळ्ळ्या. दरेका गांवांत पुरूष प्रधान संस्कृतीक लागून कितल्योश्योच प्रथा उजवाडाक येनात अशी खंत उज्वला शिंदे हांणी उक्तायली.
ह्या वेळार हेरवाड हांगाच्या चर्मकार समाजांतली तुळशीबाई विष्णू गायकवाड हांणी विधवा प्रथा बंदीक तेंको दिवन पाचवी साडी, मंगळसूत्र आनी कुकूम तसोच दवरून हेर बायलां मुखार आदर्श दवरलो. हे बायलेक भेट दिवन फुलांतुरो दिवन तांचें अभिनंदन केलें.