कोलवाळे 1 कील गांजो जप्त

अटक केल्ल्या दुबावितां सयत उपअधिक्षक जिवबा दळवी आनी निरिक्षक सोमनाथ माजीक हांचे सयत पुलीस पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेळगांवच्या दोगां दुबावितांक अटक

म्हापशें: कोलवाळे गृह निर्माण वसणुकेंत ड्रग्ज विक्रे खातीर आयिल्ल्या बेळगांवच्या दोगां दुबावीत तरणाट्यांक पुलिसांनी अटक केली. तांचे कडल्यान 1.8 लाखांचो 1.82 कील गांजो जप्त केलो. अटक केल्ल्यां मदीं दुबावीत रतन महादेव आवले (20) आनी अब्बास सय्यद खुरुशी (19) हांचो आस्पाव आसा.

ही कारवाय कोलवाळ पुलिसांनी काल (बिरेस्तारा) दनपारां केली. कोलवाळ गृह निर्माण वसणुकेंतल्या जलकुंभा कुशीक घुंवळे वखदांचे विक्रीचो वेव्हार जावपाचो आशिल्ल्याची म्हायती खात्रेच्या गोपां कडल्यान मेळ्ळी. ते प्रमाण पुलीस पंगडान सांपळो रचलो.

दुबावीत आरोपी घुंवळे वखदांचे विक्रे खातीर घडणूक थळार आयले, तेन्ना पुलीस पंगडान तांकां धरले आनी तांची झडटी घेतली तेन्ना तांचे कडेन 1 कील 82 ग्राम गांजो सांपडलो. ह्या गांज्याचें मोल 1 लाख 8 हजार 200 रुपया आसा. हो गांजो पुलिसांनी जप्त केला आनी दुबावितांक घुंवळे वखदां प्रतिबंधक कायदो कलम 20(ब)(2)(ब) खाला अटक केली.

पुलीस निरिक्षक सोमनाथ माजीक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक सुशांत सांगोडकार, सोनम वेरेंकार, हवालदार सुनील मांद्रेंकार, सुरज किनळेकार, संदीप मळीक आनी विनायक पालव ह्या पंगडान ही कारवाय केली.