कोलवाळे जिओ टावराचें बांदकाम लासलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रताप सुर्या चोडणकारा आड गुन्यांव दाखल

म्हापशें: कोलवाळे सरकारी मुळावे शाळेच्या प्राकारांत उबारतल्या जिओ मोबायल टावराचे बुन्याद घाल्ले स्टील पायप लासप. तशेंच कामगारांक जिवेशी मारपाची धमकी दिवप ह्या आरोपा खाला पुलिसांनी प्रताप सुर्या चोडणकार (कोलवाळ) आनी हेरां आड गुन्यांव दाखल केला.

हो प्रकार फाटल्या 22 एप्रील दिसा घडिल्लो. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड हे कंपनीक गोंय सरकारान कोलवाळे मुळावे शाळेच्या प्राकारांत जिओ टावर उबारपाक मान्यताय दिल्या. ह्या टावराक शिक्षण खातें तशेंच हेर कोणेच हरकत घेवची न्हय अशे आदेशूय सरकारान दिल्यात.

शिक्षण खात्याचे परवानगेन कंपनीन शाळेच्या प्राकारांत मोबायल टावर उबारपाचें काम हातांत घेतलें. ते प्रमाण टावर उबो करपा खातीर स्टील पायपाचप्या आदारान ग्रावंड बेसड् मास्ट (जीबीएम) बुन्यादीचें बांदकाम केल्लें.

कोणेतरी अनवळख्यांनी उजो लावन तें बांदकाम लासून उडयलें. ते खातीर कंपनीचें देड लाखांचें लुकसाण जालें. 22वेर कामगार घडणुकेच्या थळार वचत जाल्यार तांचे नदरेक हो प्रकार दिसून आयलो.

त्या वेळार दुबावीत आरोपी प्रताप सुर्या चोडणकार हो थंय आयलो आनी आपणें हो उजो लायला अशें सांगून हेर कांय जाणांक घडणुकेच्या थळार आपयले आनी कंपनीच्या कामगारांक गाळी संवून जिवेशी मारपाची धमकी दिली.

कामगारांनी हे विशींची कागाळ कंपनीचे गोंय राज्य समन्वयक रोहिदास कांसेकार हांचे कडेन केली. उपरांत 27 एप्रील दिसा कांसेकारान कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केली.

ते प्रमाण पुलिसांनी भा.दं.सं.च्या 435, 427, 504 आनी 506(2) कलमा खाला प्रताप सुर्या चोडणकार आनी हेरां आड गुन्यांव दाखल केला. फुडलो तपास पुलीस उपनिरिक्षक सुशांत गडेकार करतात.