कोलवाळे कावला अड्ड्यांनी अग्नीतांडव

मुशीरवाडो कोलवाले कावला अड्ड्याक लागिल्लो उजो. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चार अड्ड्यांचो गोबोर; उज्यांत लाशिल्ल्यान कामगार गंभीर जखमी, भलायकी हुस्क्याची

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: कोलवाळे मुशीरवाड्या वयल्या एका कावला अड्ड्यांत वेल्डिंगाचें काम करतना किटाळी उसळ्ळी आनी लागिल्ल्या उज्यांत चार कावला अड्ड्यांचो गोबोर जालो.

हे दुर्घटणेंत वेल्डिंगाचें काम करपी यासीन शेख (56, उत्तर प्रदेश) लाशिल्ल्यान गंभीर जखमी जालो. ताचेर गोमॅकाँत उपचार चालू सात. सर्वे क्र. 429/0 त घढिल्ल्या ह्या अग्नीतांडवांत कोट्यांनी रुपयांचें लुकसाण जालें. उज्याचेर नियंत्रण मेळोवचे खातीर उजो पालोवपी दळाक 40 परस अदीक बंबांचो वापर करचो पडलो. रातीं उसरां मेरेन दळाचे जवान उजो पालोवपाचो वावर करतले.

ही दुर्घटणां बुधवारा सकाळीं 10.30 वरांच्या सुमाराक घडली. सकाळ सावन म्हापशें, पिळर्ण, पर्वरी आनी पेडणें उजो पालोवपी दळाचे जवान उजो पालोवपा खातीर वावुरताले. ह्या उज्याच्या धुंवराचो लोट कोलवाळ गांवांत तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांत पातळिल्ले.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, इरफान रिझवान खान हांचे मालकीचे रिझवान प्लास्टीक इंडस्ट्री ह्या कावला अड्ड्यांत सकाळीं वेल्डिंगाचें काम चालू आशिल्लें. त्या वेळार किटाळी उसळिल्ल्यान उजो लागलो. कांय वेळांत ह्या उज्यान आकांताचें रूप घेतलें. हो उजो ह्या अड्ड्या सयत कुशीच्या तीन अड्ड्यांनी पावलो.

घडणुकेची म्हायती मेळटाच म्हापशें उजो पालोवपी दळाचे उपअधिकारी अशोक परब हांच्या फुडारपणा खाला जवानांनी घडणुकेचे सुवातेचेर धांव घेतली. पूण ते मेरेन उजो पुराय कावला अड्ड्या सयत कुशीच्या अड्ड्यांनी पाविल्लो. ताका लागून कुशीच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक घडणुकेचे सुवातेचेर आपोवचे पडले. ह्या जवानांनी ह्या उज्याचेर नियंत्रण मेळोवचे खातीर खर यत्न सुरू केले. पूण कावला अड्ड्यांत रसायनांचे बॅरल आशिल्ल्यान उज्यान अदीक पेट घेतलो.

वेल्डिंगाची किटाळी उसळून उजो लागताच हेर कामगारांनी तो पालोवपाचो यत्न केलो. त्या वेळार रसायनाच्या बॅरलाक उजो लागलो आनी तें फुटून कामगार यासीन शेख हाचेर उसळ्ळें. ताका लागून तो लासून गंभीर जखमी जालो. हेर कामगारांनी ताका भायर काडलो आनी अ‍ॅम्ब्युलन्सींतल्यान म्हापशें जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पूण ताची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान ताका फुडल्या उपचारा खातीर गोमॅकाँत हालयलो. सुमार 80 टक्के तो लासला. ताची भलायकी हुस्क्याची आसा. जखमी शेख हो सोमाराच उत्तर प्रदेशांतल्यान गोंयांत आयिल्लो आनी मंगळारा कावला अड्ड्यांत नोकरेक लागिल्लो.

ह्या चारूय कावला अड्ड्यांनी टाकावू वस्तू आशिल्ल्यो. तातूंत व्हड प्रमाणंत पेड्डेर जाल्ले टायर, ट्यूब, 100 एसीचे संच, रसायम भरिल्लीं बॅरलां, फायबर, पुठ्ठे, अ‍ॅसिड, वीज सरयांचीं पायलां आनी हेर वस्तू आशिल्ल्यो. तांचो ह्या उज्यांत लासून गोबोर जालो.

ह्या कावला अड्ड्यांक तेंकून कांय घरां आसात. ह्या उज्याचो धग त्या घरांक लागचो न्हय, हे खातीर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आनी पुलिसांनी जतनाय घेतली. ह्या कावला अड्ड्यांच्या फाटले वटेन उदकाचे फवारे मारले, तशेंच 5-10 घरांतल्या लोकांक भायर काडून सुरक्षीत सुवातेर व्हेले.

आपल्या कावला अड्ड्याक उजो लागचो न्हय हे खातीर त्या अड्ड्यांतल्या कामगारांनी उजो पालोवपी दळाच्या बंबाचें उदकाचें पायप झोमून घेवपाचो यत्न केलो. ताका लागून कांय वेळ थंय तणावाचें वातावरण जालें. पूण पुलिसांनी वेळार हस्तक्षेप करून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक आपलें काम करपाक मेकळीक दिली. दनपारां 2 वरांच्या सुमाराक दोन जेसीबी हाडल्यो आनी तांचे मजतीन कुशीच्या कावला अड्ड्यांतलें सामान सुरक्षीत सुवातेर व्हेलें.

पुराय प्रकाराची चवकशी जावचीः नित्यानंद कोलवाळकार

हो कावला अड्डो कोलवाळ पंचायतीन पोरूं मातये भरवण केल्लो. वीज आनी नळ जोडणी तोडिल्ली. अंदूं पंचायत वेंचणुके आदीं प्रशासकाच्या कार्यकाळांत त्या अड्ड्याक कायदेशीर घर क्रमांक आनी परवानो दिलो. मातये भवण केल्ल्या ह्या अड्ड्याक घर क्रमांक आनी वीज तशेंच नळ जोडणी कशी दिली, हाचें स्पश्टीकरण सरकारान दिवचें. तशेंच ह्या पुराय प्रकाराची चवकशी करची, अशी मागणी पंच नित्यानंद कोलवाळकार हांणी केल्या.