कोरोना दुयेंतींनी वाड, पूण सध्या कसलेच निर्बंध नात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : गोंयांत कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आसली तरी अजून कसलेच निर्बंध घालपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेवंक ना. सध्या वासिनीकरणाचेर भर दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तज्ञ दोतोरांचे समितीन बालचिकित्सकांच्या दवाखान्यांनीय वासिनीकरणाक मान्यताय दिल्या, अशी म्हायती भलायकी मंत्र्यान दिली.
आल्तीनोर रान भवनांत तज्ञ दोतोरांचे समिती वांगडा जाल्ले बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. तज्ञ समितीचे अध्यक्ष तशेंच गोमॅकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार, भलायकी संचालक डॉ. गीता काकोडकार, वासिनीकरण अधिकारी डॉ. राजेंद्र बोरकार आनी डॉ. उत्कर्ष बेतोडकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.
तज्ञ दोतोरांचे समितीन बुधवारा जाल्ले बसकेंत राज्यांतल्या कोरोना स्थितीचो नियाळ घेतलो. बसकेंत सध्या कसलेच निर्बंध घालपा विशीं निर्णय जावंक ना. कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आशिल्ल्यान नागरिकांनी स्वताची तशेंच कुटुंबियांची जतनाय घेवची. भौशीक सुवातेर भोंवतना मास्क, शारिरीक अंतर, सॅनिटायझर ह्या कोवीड मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो. सरकाक परतून नेमावळ तयार करून निर्बंध घालपाक भाग पाडचे न्हय, अशें आवाहन भलायकी मंत्र्यान केलां.
कोरोनाचेर वासिनीकरण होच पर्याय आसा. ताका लागून सरकारान वासिनीकरणाक वेग दिला. आतां मेरेन टीका उत्सवांक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. 60 वर्सां पयल्या नागरिकांनी दुसरो डोस घेतले उपरांत णव म्हयन्यांनी बुस्टर डोस घेवन सहकार्य करचें, अशेंय भलायकी मंत्र्यान नमूद केलें.