कोरोनाक लागून जीव वगडायिल्ल्यांच्या कुटुंबांचे पयशे दियातः वरद म्हाड्डोळकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः कोरोना काळांत ज्या लोकांक जीव वगडावचो पडलो तांच्या कुटुंबाक 2 लाख रुपया दिवपाचें आस्वासन सरकारान दिल्लें. तेचवरी परंपरीक वेवसायिकांक 5 हजार रुपयांची मजत दिवपाचेंय आस्वासन दिल्लें. पूण अजून त्या लोकांक पयशे मेळूंक नात. सरकाराक ताकतिकेन दिल्लें आस्वासन पुराय करचें, अशी मागणी प्रदेश युवा काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष वरद म्हाड्डोळकार हांणी पत्रकार परिशदेंत केलें.

सरकाराच्या घाळपणाक लागून कोरोना म्हामारींत हजारांनी लोकांक जीव वगडावचो पडलो. कितल्याश्याच जाणांचे उद्देग बंद पडले. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान कोरोनांत जीव वगडायिल्ल्यांच्या कुटुंबांक 2 लाख रुपयांची अर्थीक मजत दितले तशेंच परंपरीक वेवसायिकांक 5 हजार रुपयांची मजत दितले, अशें सरकारान सांगिल्लें. तांचे कडल्यान अर्ज लेगीत भरून घेतिल्ले. पूण आतां वर्स जावन गेलें तरीय त्या लोकांक पयशे मेळूंक नात. सरकाराची अर्थीक स्थिती बरी ना, अशें सांगतात. पूण सोपूत विधी सुवाळ्या खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करपाक सरकारा कडेन पयशे आसात. हें भाजप सरकार भ्रश्टाचारी आसा, असो आरोप वरद म्हाड्डोळकार हांणी केलो. मुख्यमंत्री तशेंच भलायकी मंत्र्याच्या घाळपणाक लागून कोरोना म्हामारीचो स्फोट जाल्लो. त्या दोगां मदीं योग्य नियोजन ना. आतां कोरोनाचें चवथें ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. पूण अजून सरकार हे विशीं गंभीर ना. परतून ह्या ल्हारांत लोकांक जीव वगडावचो पडचो न्हय हे खातीर सरकारान जतनाय घेवची, अशें म्हाड्डोळकार हांणी सांगलें.