कोयर वेवस्थापनाचेर जाली चर्चा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: उत्तर गोंय जिल्हो कायदो सेवा प्राधिकरणान पिळर्ण पंचायत सभाघरांत राष्ट्रीय कायदो सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्यान बार्देस म्हालांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या कोयर वेवस्थापनाचेर चर्चासत्र आयोजीत केल्लें.

गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ. लेविन्सन जे. मार्टीन हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या चर्चासत्रांत उत्तर गोंय जिल्हो कायदो सेवा प्राधिकरणाच्यो सचीव श्रीमती विजयालक्ष्मी आर. शिवोलकार, गट विकास अधिकारी शिवप्रसाद नायक, पुलीस उपनिरीक्षक आतिकेश खेडेकार हांणी चर्चेंत वांटो घेवन कोयर वेवस्थापना संबंदी साबार प्रस्न मांडले.

डॉ. लेविन्सन जे. मार्टीन हांणी कोयर हो दिसान दीस तयार जाता म्हणपाचें सांगून एकामेकाक दोश दिनासतना संबंदीत पंचायतीनी कोयराच्या वेवस्थापना खातीर यत्न करपाची गरज उक्तायली.

ह्या चर्चासत्रांत कोयर वेवस्थापना संबंदी साबार विशयांचेर चर्चा जाली.

सुरवातेक उत्तर गोंय जिल्हो कायदो सेवा प्राधिकरणाच्यो सचीव विजयालक्ष्मी आर. शिवोलकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो.

धिरज चोडणकार हांणी कोयर वेवस्थापन कामाची म्हायती दिली.

सुजान कोशी, रोशन माथियास हांणी कोयराच्या राशींविशीं म्हायती दितना आपले अणभव सांगले.

पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे संचालक सुजीत डोंगरे, पंचायतींचे सरपंच, पंच आनी सचीव ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले.