कोयर वेगळो करतना जतनाय घेयात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तेलीः प्लास्टीक वस्तूंचो वापर टाळात; पेडण्यां शिबीर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: आपल्या वाठारांतल्या कोयरांच्या पोतयांतलो सुको आनी ओलो कोयर वेगळो करतना दरेकल्यान जतनाय घेवची, अशें  कोयर अधिकारी वेस्ट मॅनेजमेंट मंडळ अभियंते तेली हांणी सांगलें.

पेडणें म्हाल कायदो सल्लागार समिती पेडणें वकील संघटणां हांणी जोडपालवान वेस्ट मॅनेजमेंट मंडळाच्या पालवान कोयर वेगळो करपा विशीं मार्गदर्शन करपा खातीर शिबीर आयोजीत केल्लें.   पेडणें सरकारी विसवघरांत हें शिबीर आयोजीत केल्लें.

ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण न्या. सुनीता गांवणेंकार, पेडणें म्हाल अधिवक्ता संघटणेचे अध्यक्ष मुरारी परब, पेडणें नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय, उपनगराध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय, नगरसेवक मनोज हरमलकार, नगरसेविका विशाखा गडेकार, पालिका अभियंते थॉमस, मंदार जोशी माचयेर हाजीर आशिल्ले.

कोयराच्यो पोतयो येतात तातूंत ओलो कोयर आनी सुको कोयर भरशिल्लो आसता. ते भायर तातूंतल्या एकादे पोतयेंत जिवे जनावर लेगीत आसपाक शकता. जावं ते माजराचें वा सुण्याचें पील. अशें करप मनशांक सोबाना. तरीय कोयर वेगळो करून पोतयांनी भरतना जतनाय घेवचीच पडटली, अशें तेली हांणी सांगलें.

घरांतलो कोयर लासचो न्हय. दरेका गांवांत कोयराचो विलो लावपी समिती आसा. पंचायती वरवीं दरेका घरांतलो कोयर एकठांय करतात. कोयराची समस्या उणी करतलो जाल्यार प्लाटीक वापराचेर निर्बंध घालपाक जाय. सांस्कृतीक- धर्मीक कार्यावळी, लग्न सुवाळे आनी हेर कार्यावळींनी खाणा जेवणा वेळार प्लास्टीक ताटां, कुलेरां, पेले आनी हेर वस्तूंचो व्हड प्रमाणांत वापर जाता. ताचो वापर जाले उपरांत ते मेळत थंय उडयतात. हाचेर दरेकल्यान नियंत्रण दवरपाक जाय, अशें तेली हांणी सांगलें.
———-