कोपर्डें पशुपैदास केंद्र वाठारांत फळांच्या झाडांची केली लागवड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः कोपर्डें हांगच्या सरकारी पशुपैदान केंद्राच्या वाठारांत रानां खात्या वतीन फळांच्या झाडांची लागवड केली. कार्यावळीक केंद्राचो अधिक्षक नरेंद्र नायक, वाळपयचे रेंज फॉरेस्ट अधिकारी श्यामसुंदर गांवस, पावली रानांधिकारी लता परवार, तुळशीदास गांवस, उगक गांवस आनी हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले.
मनशाचे जिणेंत सैमाक सामकें म्हत्व आसा. पर्यावरण सांबाळून दवरप ही दकेल्याची लागणूक आसा. पर्यावरणाच्या माध्यमांतल्यान वनसंपत्त राखून दवोरपाक जाय अशें नरेंद्र नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडटा. पावसाचें उदक साठोवन दवरपाक जाय. ह्या उदकान गिमाळ्यांत उदकाचो उणाव कमी करपाक जाता. दरेकल्यान ते नदरेन विचार करून उदका संवर्धन करपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें.
दरेकल्यान झाडां लावपाक जाय. जांका तें शक्य जायना तांणी निदान झारांची राखण करपाचें काम सामाजीक लागणुकेंतल्यान करपाक जाय. रानां खात्या वतीन गोंयांत व्हडा प्रमाणांत लागवड करतात. ही झाडां वाडचीं म्हणून थळाव्या लोकांनी यत्न करपाक जाय. ती जापसालदारी  रानां खात्याची हो विचार सोडून दिवन खात्याक सहकार्य करपाक जाय अशें श्यामसुंदर गांवल हांणी सांगलें.
पशु पैदान केंद्राच्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत फळ झाडांची लागवड केल्या. तांची राखण करपाचें उतर नरेंद्र नायक हांणी रानां खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिलें. कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्यांनी रोपे लावून झांडांची राखण करपाचो सोपून घेतलो.