कोने-प्रियोळा ट्राकाचो व्हॅनीक, स्कुटरीक धपको; दोग जखमी

वाहनांक धपको दिल्लो ट्रक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोने-प्रियोळा घातक मोडणार काल (बिरेस्तारा) दनपारां 12.30 वरांच्या सुमाराक म्हाल व्हरपी ट्रकान मारुती व्हॅनीक आनी स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान दोग जाण जखमी जाले. गंभीर जखमी जाल्ल्या स्कूटर चालकाक अदीक उपचारा खातीर बांबांळे गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत (गोमॅकॉ) दाखल केला. फोंडें पुलिसांनी अपघाताक कारण थारिल्ल्या ट्रक ड्रायव्हरा आड गुन्यांव नोंद केला. सांजवेळा उसरां मेरेन जखमी जाल्ल्यांचीं नांव समजूंक शकलीं नात.

पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण फोंडें सावन म्हाल व्हरपी ट्रक पणजेचे दिशेन वतालो. कोन्यां एका मोडणार विरुद्ध दिशेन येवपी मारुती व्हॅनीक आनी व्हॅनी फाटल्यान येवपी स्कुटरीक धपको बसलो. हातूंत व्हॅन आनी स्कूटर चालक जखमी जाले.

जखमींक 108 अ‍ॅम्ब्युलन्सींतल्यान फोंडेंच्या उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केले. अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या स्कूटर चालकाक अदीक उपचारा खातीर गोमॅकाँत व्हेलो जाल्यार व्हॅन चालकाक हॉस्पिटलांत उपचार करून घरा धाडलो. हवालदार सुरज गावडे हांणी अपघाताचो पंचनामो केला.

मजगतीं, बायथाखोल-बोरये काल सकाळीं रस्त्यार झाड कोसळून सुमार अर्दवर फोंडें मडगांव मार्गा वयली येरादारी ठप्प जाली. फोंडेंच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून रस्त्या वयलें झाड कुशीक काडलें. फोंडें येरादारी पुलिसांनी लेगीत घडणूक थळार वचून येरादारी सुरळीत केली.