कोणाचे फाटीर कोणाचें वजें….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

माजरांची सोंपेपणी खंयच्याच प्राण्या कडेन इश्टागत जायना. सुकण्यां कडे तर नाच. पूण हाका कांय माजरां आडवाद आसात. तुमीच पळयात हो व्हायरल व्हिडियो.

https://twitter.com/apieceofnature/status/1527653096109015041?s=20&t=jV80CeHnhf-brQxf1JgZeg