कोणाचे फाटीर कोणाचें वजें….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

माजरांची सोंपेपणी खंयच्याच प्राण्या कडेन इश्टागत जायना. सुकण्यां कडे तर नाच. पूण हाका कांय माजरां आडवाद आसात. तुमीच पळयात हो व्हायरल व्हिडियो.