कोची जालो कोंकणी कवी संगम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोश्रीपूराच्या कोंकणी केंद्राचें 61 वे म्हयनाळें कोंकणी कवी संगम ‘शोभकृत पौष’ हालींच कुवप्पाडं- कोची हांगां एन. सदानंद कामत हांच्या घरांत जालें.
मुखेल सोयरे म्हूण गोंय विद्यापीठाचे सह प्राध्यापक (कोंकणी विभाग) डॉ. प्रकाश पर्येंकार आनी स्टडी इंडिया प्रोग्राम वतीन शिक्षणीक भोंवडेक आयिल्ले चार जपानी विद्यार्थी बी उपस्थित आशिल्ले. ताणी दिवली पेटोवन कार्यावळीचो प्रारंभ केलो.
प्रार्थने उपरांत कोंकणी केंद्रा वतीन चित्तरंजन नायक हांणी येवकार दिलो. उपरांत 2023 चे साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेते, विश्व कोंकणी केंद्राचे विमला वी. पै साहित्य कृती पुरस्कार विजेते डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांका एन सदानंद कामत (उपाध्यक्ष) हांणी शाल पांगरून आदर केलो. विश्व कोंकणी केंद्राचे विमला वी. पै कविता कृती पुरस्कार विजेते आर. एस. भास्कर हांणी गोवा कोंकणी अकादेमीचो 2021 चो कोंकणी साहित्य पुरस्कार मेळिल्ले एन. बालकृष्ण मल्ल्या, संजीव वेरेंकार कविता लेखन सर्तींत तिसरे इनाम मेळिल्ली अंजली किणी हांचे अभिनंदन केलें.
उपरांत घडयलेली कवी गोष्टींत आर. एस. भास्कर, एन सदानंद कामत, विजयकुमार एन. पै, आर. रामानंद प्रभु, के. नारायण नायक, गोश्रीपुरं हरिकुमार, जया बालकृष्ण कामत, सुधीश एस. शणै, एस. रामकृष्ण किणी, टी. उमेश भट, गोविंद एस. नायक, एन. माधव रावु, वसंत कुमारी पी.एस., धन्या जी. मल्या, जी. मोहन रावु, अंजली किणी आनी डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांणीय कविता सादर केली.