कोकण रेल्वेक काणकोणा थांबो दिवपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः अडेच वर्सा आदीं कोरोना म्हामारीक लागून काणकोणच्या रेल्वे स्टेशनांत कोकण रेल्वेचो थांबो बंद केल्लो. तो अजून परत सुरू करूं ना. काणकोणच्या प्रवाशांक मडगांव वा कारवारा वचून रेल्वे धरची पडटा. ताका लागून तांचे पयशे तशेंच वेळ खर्च जाता.
काणकोण स्टेशनार मंगला, नेत्रावती आनी मत्स्यगंधा एक्स्प्रेस ह्या रेल्वेंक परत थांबो दिवचो दिवपा खातीर यत्न करचें अशें मागणी प्रवाशांनी काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हांका केल्ली. तांणी कोंकण रेल्वेच्या वेवस्थापकीय संचालकांकडेन चर्चा केल्या उपरांत तांणी वेगीनूय निर्णय घेवपाचें उतर दिलां, अशी म्हायती काणकोण भाजपा मंडळ अध्यक्ष विशाल देसाय हांणी दिली.