कोंकण रेल्वेंत 6.5 कोटींचो घोटाळो, बबन घाटगे आड गुन्यांव दाखल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सीबीआयची कारवाय, न्यायालयांत आराेपपत्र दाखल

पणजी : कोंकण रेल्वे म्हामंडळांत 6.5 कोटी रुपयांचो घोटाळो केल्ले प्रकरणांत केंद्रीय अन्वेशण विभागान (सीबीआय) कोंकण रेल्वे म्हामंडळाचे (कोरे) उपसरवेवस्थापक (जनसंपर्क अधिकारी) बबन घाटगे हांचे आड गुन्यांव दाखल केला.
तशेंच ह्या प्रकरणांत निवृत्त अध्यक्ष आनी वेवस्थापकी संचालक भानू पी तायल, निवृत्त सरवेवस्थापक उदय प्रकाश लाल दास, मुख्य वेवस्थापक नंदू तेलंग, जियो रियल्टर्स लिमिडेटाचे संचालक अमरनाथ गुप्ता, घाटगे हांचे सोयरे सुधीर फडके हांचे सयत हेर अनवळखी व्यक्ती आड गुन्यांव दाखल केला. सीबीआयन मडगांवच्या दक्षीण गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केल्यात. फुडली सुनावणी 5 मे दिसा जातली.
कोंकण रेल्वे म्हामंडळांत 6.5 कोटी रुपयांचो घोटाळो केल्ले प्रकरणांत म्हामंडळान सीबीआय कडेन कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण म्हामंडळान कर्मचाऱ्यांच्यो कल्याण येवजण्यो राबोवपाक कोंकण रेल्वे संघटणेची (केआरडब्ल्यूओ) 2010त स्थापणूक केल्या. हे संघटणेक कोंकण रेल्वे म्हामंडळान येवजण्यो राबोवपाक 27 कोटी रुपया दिल्ले. वयल्या सगल्या अधिकाऱ्यांनी ह्या सोसायटी वरवीं कर्मचाऱ्यांक सवाय दरांत घरां उपलब्ध करून दिवपाची येवजण हातांत घेतिल्ली. हे येवजणे प्रमाण संघटणेन मडगांव सयत हेर तीन वाठारांनी कर्मचारी निवास संकूल प्रकल्प हातांत घेतले. ते खातीर 2 जुलय 2010 दिसा बसका घेवन भानू पी. तायल, उदय प्रकाश लाल दास, नंदू तेलंग आनी हेर दुबावितांनी दवर्ले – मडगांवां 7,700 रुपया प्रती चौ.मिटर दरान 11 हजार चौ. मिटर जमीन विकती घेवपाचे थारायिल्ले. ते खातीर संघटणेन अॅड. ए. डी. भोबे हांचे कडल्यान संबंदींत जमनी विशीं कायदेशीर सल्लो घेतिल्लो. भोबे हांणी संबंदींत जमीन मालकी विशीं कुळाचो आक्षेप आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायिल्लो. पूण ताचे कडेन आडनदर करून संबंदींत कागदपत्रां बदला अॅड. आर. एम. लोटलीकार हाचे कडल्यान अनुकूल अहवाल तयार करून जोडिल्लो. तशेंच संबंदींत जमीन वेव्हार करपाक गाभा समितीन नंदू तेलंग आनी बबन घाटगे हांकां अधिकार दिल्ले.
ह्या सगल्या प्रकरणांत संबंदितांनी कसलीच कायदेशीर प्रक्रिया करूंक नासतना वेव्हार केल्लो.