कोंकणी साहित्याचो चडांत चड भाशांनी अणकार जावप गरजेचें डॉ भूषण भावेः सैल हांच्या कन्नडांत अणकारीत पुस्तकाचें प्रकाशन 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कारवारः कोंकणी साहित्याचो भारतांतल्या चडांत चड भाशांनी अणकार जाल्यार कोंकणी साहित्य संवसार भर पावपाक शकतले अशें कोंकणी साहित्यीक तशेंच साहित्य अकादमीच्या कोंकणी विभागाचे मुखेली डॉ भूषण भावे हांणी सांगलें.
कोंकणी साहित्यीक महाबळेश्वर सैल हांच्या कोंकणीतल्या स पुस्तकांचो कन्नडांत अणकार केला. ताचें कारवार हांगच्या जिल्हो रंग मंदिरांत प्रकाशन जालें. त्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून डॉ भावे उलयताले. सैल हांच्या काळी गंगा, युग सांवार, अरण्य कांड, हावठण आनी अदृश्ट ह्या पुस्तकांचे कन्नडीत अणकार केला.                                                  
पु. ल. देशपांडे हांणी कारवार हो निबंध बरयल्लो ताचो भावे हांणी आपल्या उलोवपांत उल्लेख केलो. त्या वेळार हो निबंध कितल्या लोकां मेरेन पावलो हें खबर ना. मात हालींच ,सोशल मीडियाचेर हो निबंध व्हायरल जाल्लो तेन्ना कोंकणी वाचकांनी तो रोखडोच वाचलो. कारण तातूंतल्या कारवारच्या सैमाचे केल्लें वर्णन आनी भाशा गोडसाणेन वाचक भुलसुल्ले. महाबळेश्वर सैल हांणी आपले भाशा शैलीन वाचकांमदीं वेगळोच ठसो तयार केला. कारवारच्या सोबितकायेचें तांणी केल्लें वर्णन वाचकांच्या मनांत घर केलां. कारवारी अस्सल कोंकणी शब्द जे सध्या चड प्रमाणात वापरांत ना तें शब्द भांडार सैल हांच्या साहित्यांत मेळटा अशें भावे हांणी सांगलें.
कोंकणी पुस्तकांचे हेर भाशांनी अणकार जाल्यार तीं चडांत चड वाचकां मेरेन पावतली. ताका लागून साहित्यिकांक उर्बां मेळटलीं अशें महाबळेश्वर सैल हांणी आपल्या मनोगतांत सांगलें.