कोंकणी साहित्यांत समिक्षा फावोश्यां प्रमाणांत जायना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

समिक्षा संवाद चर्चा कार्यावळींत मानेस्तांची खंत


मडगांव: कोंकणी साहित्यांत समिक्षा फावोश्यां प्रमाणांत जायना. भाशेची उदरगत, प्रगती ही समिक्षेचेर निंबून आसता, अशें मत कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्व आनी कविता ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान आयोजीत ‘समिक्षा संवाद’ चर्चा कार्यावळींत मानेस्तांनी उक्तायलें.
‘कोंकणी काव्यांः रुपां आनी रुपकां’ ह्या पुस्तकाचे लेखक एच्चेम पेरनाळ हांचे कडेन प्रा. डॉ. पुर्णानंद च्यारी हाणी संवाद सादलो.
ज्ञानपिठकार साहित्यीक दामोदर मावजो हांणी सांगलें, कोंकणी साहित्यांत जाता ती आस्वादक समिक्षा. कोंकणी साहित्याक प्रगल्भतेचे दिकेन व्हरपाचे आसत, जाल्यार समिक्षेची गरज आसा. साहित्याचेर टिका जावपी चिकित्सक समिक्षा गरजेची. मात, कोंकणी साहित्यांत आमी खंय तरी उणें पडटात, अशें मावजो हांणी सांगलें. समिक्षे वांगडाच अणकार तितलोच प्रभावी आसा अशें मत तांणी मांडलें.
अॅड. उदय भेंब्रे हांणी कोंकणी साहित्य रचनेचो 16 व्या शेंकड्या पसून नियाळ घेतलो. तांणी म्हणलें, जर समिक्षे पसून पयस रावले जाल्यार कोंकणी साहित्यांत पोकळी तयार जावपाची भिरांत भेंब्रे हांणी उक्तायली. तशेंच समिक्षा शास्त्राचो अभ्यास जावप तितलेच म्हत्वाचें अशेंय तांणी सांगलें.
समिक्षा करपाचो बुन्यादी अभ्यास जावपाक जाय, तशेंच समिक्षे खातीर चिकित्सक नजर गरजेची, अशें एच्चेम पेरनाळ हांणी सांगलें.
कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी सगल्यांक येवकार दिलो. कविता ट्रस्टाचे अध्यक्ष किशू बारकूर हांणी प्रास्तावीक केले. अनंत अग्नी हांणी कार्यावळीचे सुत्रसंचालन केले.

समिक्षा साहित्यकृतीचेर जावची, लेखकाक नदरे मुखार दवरून करची न्हयः अॅड. उदय भेंब्रे
भाशा तिगोवन दवरपाक फक्त पद्य न्हय जाल्यार गद्यय तितलेच म्हत्वाचें. कोंकणी साहित्य व्हड प्रमाणांत नाशिल्ल्यान समिक्षा जायनात. कोंकणी भाशकांचो आंकडोय उणो आसा. तशेंच समिक्षा साहित्यकृतीचेर जावची, लेखकाक नदरे मुखार दवरुन समिक्षा करची न्हय, असो सल्लो भेंब्रे हांणी दिलो. समिक्षा केल्यार लेखकाक वायट दिसता आनी उपरांत तो समिक्षकाक आपलो दुस्मान मानता अशें जावचे न्हय, अशेंय अॅड. उदय भेंब्रे हांणी सांगलें.