कोंकणी साहित्त्याचो प्रसार सगळ्या पांवड्यांर जावपाक जाय: फळदेसाय

पर्वरी पत्रकार अनिल शंखवाळकार हांच्या ‘मोने कळे’ ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करतना मंत्री रोहन खंवटे. कुशीक डॉ. पांडुरंग फळदेसाय आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पत्रकार अनिल शंखवाळकाराच्या पुस्तकाचें जालें प्रकाशन

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: लेखकांक आपल्या लिखाणांतल्यान वाचकांचें मतपरिवर्तन करप शक्य आसता. ताका लागून लेखकांनी आपले विचार समर्थपणान मांडपाक जाय. कोंकणी साहित्त्याचो प्रसार सगळ्या पांवड्यांचेर जावपाक जाय, अशें गोवा कला अकादमीचे आदले वांगडी सचीव डॉ. पांडुरंग फळदेसाय हांणी सांगलें.  

लेखक आनी पत्रकार अनिल शंखवाळकार हांच्या ‘मोने कळे’ ह्या 13व्या पुस्तकाचे प्रकाशन कार्यावळीक ते मानाचे सोयरे म्हणून उलयताले.  

ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, समाजसेवक संजय पेडणेंकार, रवळू पार्सेकार, विजय दळवी, गुपेश नायक हाजीर आशिल्ले.

ह्या पुस्तकांतले लेख आयच्या काळा कडेन संबंदीत आसात. लेखक अनिल शंखवाळकार हे पत्रकार आशिल्ल्यान पत्रकारीतेचो प्रभाव तांच्या लिखाणांतल्यान जाणवता. लेखकांनी सामान्य प्रस्नांचेर बरोवंक जाय, अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. 

लेखक अनिल शंखवाळकार हांणी ह्या वेळार आपलें मनोगत उक्तायलें. येवकार शाम कामत आनी संदीप मांजरेकार हांणी उपकार मानले.