कोंकणी समाजाचें संघटीकरण, सशक्तीकरण जावप गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नंदगोपाळ शणैः अ. भा. कोंकणी परिशदेचो वर्धापनदीस उमेदीन

भांगरभूंय I खबरां मेज
पणजीः कोंकणी भाशा संस्कृती संवर्धना इतलेंच कोंकणी समाजाचें सशक्तीकरण जावप गरजेचें. कोंकणी समाज शिक्षणीक तशेंच उद्देगीक नदरेन जागतीक माचयेर येवपाक जाय, तेन्नाच कोंकणीची नाळ समाजाच्या संघटीकरणाच्या नदेरन अदीक घटमूट जातली, अशें अखील भारतीय कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाळ शणै हांणी सांगलें.
अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचो 84 वो वर्धापनदीस, नादश्री-कुमठा व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण कोंकणी नंदगोपाळ शेणै उलयताले. सुरवातीक युगपुरूश माधव मंजूनाथ शानभाग हांच्या फोटवाक फुलांहार घालून तशेंच दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार ज्येश्ठ कोंकणी वावुरपी, निवृत्त अधिकारी अरविंदबाब भाटीकार, नारायण मावजो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
परिशदेचे अध्यक्ष अरूण उभयकार हांणी सगल्यांक येवकार दिलो. तशेंच परिशदेचे युगपुरूश माधव मंजुनाथ शानभाग हांच्या कार्याची म्हायती दिली. पालवी सचीव गौरीश वेर्णेकार हांणी परिशदेच्या कार्यावळीची म्हायती दिली. तशेंच माचये वयल्या मानेस्तांची वळख करून दिली.
हे कार्यावळींत शालांत तशेंच म्हाविद्यालयांत सर्वोत्तम गूण मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. ज्येश्ठ कवी शशिकांत पुनाजी हांच्या अध्यक्षते खाला कवीसंमेलन जालें. हातूंत शानभाग, वनीता नायक, गौरीश वेेर्णेकार, नागेश अणवेंकार ह्या कवीनी वांटो घेतलो. उपरांत नादश्री कुमठा हे संस्थे वतीन कोंकणी नाचगितांची कार्यावळ जाली.