कोंकणी विशय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

यत्ता चवथी पसून हांव मराठी शाळेंत शिकलां. सगलेच विशय मराठी. गणीत, भुगोल, इतिहास आनी मराठी. चवथेंत हिन्दी आसताली काय ना, याद जायना. कोंकणीचो आसपाव नाशिल्लो, पूण शाळेंत आमी भुरगे, बाई इतली कोंकणी उलयताले की तोच एक कोंकणीचो विशय जातालो. बाकिच्या विशयांचेर जितलें शिकप जायनासलें तितलें कोंकणी विशय नासतना लेगीत जातालें. ताका लागून खुबशा भुरग्यांचें कोंकणी गिन्यान वाडलें.
मागीर पांचवेक इंग्लीश मिडीयम हायस्कुलांत पावलो. थंय हिन्दी, मराठी सोडल्यार सगलेंच इंग्लीश. तातूंत इंग्लिशीचो आनी म्हजो 36 चो आंकडो. मेथ्स, हिस्ट्री, सायन्स, जाॅग्रफी, सिविक्स… कसले कसले आयकूंक नाशिल्ले विशय शिकचे पडले. पूण वायट इतलेंच दिसतालें…म्हजे आवडीचो विशय कोंकणी शिकपांत नाशिल्लो. कोंकणी बदलाक हांव मराठी शिकतालों. मराठी विशय तसो वायट न्हय, पूण कोंकणी सारको मोग त्या विशयांत नाशिल्लो. भुरगेपणा सावन म्हाका कोंकणीचो चड मोग. शिकपांत कोंकणी नासली, पूण म्हज्या रगतांत कोंकणी आशिल्ली, आसा आनी मरसर आसतली.
कोंकणी ही आमची आवय भास. आमी जल्माक येताच तिचे शिक्षण आमकां मेळटा, हें खुबशा जाणांक खबर पसून ना. जांच्या ओठांचेर ‘वाॅट इज धीस’ सारकीं उतरां येतात ते कितें जाणा आसतले कोंकणी कितें ती? कोंकणी शिकनूच समृद्ध जायना, ती मनशाच्या मनांत, काळजांत अनी अंतकरणांत आसूंक जाय. देखून कोंकणी फकत एक विशय म्हणून शिकोवची न्हय. ती भुरग्यांच्या काळजांत रुजोवची. जाणा जायात शिकून तुमी कोंकणी भाशेक वयर काडचे नात, कोंकणी भास तुमकां वयर काडटली. देखून कोंकणी आपणावया, कोंकणीक सांबाळुया, कोंकणीची उदरगत करूया.