‘कोंकणी लोकगीतां’ चें शेनवारा सांजे  प्रकाशन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः लोकसंस्कृतीचो ज्येश्ठ संशोधक डॉ पांडुरंग फळदेसाय हाणे संकलन करून संपादीत केल्ल्या गोयांतल्या वेगवेगळ्या जाती- जमातींत प्रचलीत आशिल्ल्या सुमार 500 लोकगीतांचो आसपाव आशिल्ल्या ‘कोंकणी लोकगीतां’ ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन शेनवार 4 मार्चाक सांजे 4.30 तें 6.30 मजगतीं पर्वरीच्या थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्रात जातलें. ही कार्यावळ सगल्यांक उक्ती आसतली.
प्रातिनिधीक स्वरुपाचो डॉ फळदेसाय हाणे फाटल्या पन्नास वर्सांत संकलीत केल्ल्या गोंयांतल्या लोकगीतांचो झेलो साहित्य अकादमीन प्रकाशीत केला. गोंयच्या लोकसंगीताच्या मळावयलो हे पयलोच झेलो आसा. प्रकाशन कार्यावळीक ज्येश्ठ लोक कलाकार आमोलिया डासय, गणेश वेळीप काणकार आनी लोकसंगीताचेर सध्या संशोधन करपी केल्विन मोंतेरो हाजीर रावतले. ते उपरांतचे कार्यावळीक ज्येश्ठ लोकवेद संशोधक  आनी साहित्यीक डॉ जयंती नायक मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर रावतली. तशेंच साहित्य अकादमीच्या आमसभेचो वांगडी आनी संगीतकार डॉ पूर्णानंद च्यारी आनी लोककला संशोधक कमलाकर म्हाळशी खासा निमंत्रीत म्हणून हाजीर रावतले.
मुखेल कार्यावळीक जोडून गोंयचे लोकसंगीत आनी लोकनाचाचें सादरीकरण पारंपारीक कलाकार करतले. कार्यावळीक व्हडा संख्येन हाजीर रावपाचें आवाहन डॉ पांडुरंग फळदेसाय हांणे केलां.