कोंकणी लेखक संघाचो आयताराक वर्धापन दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः कोंकणी लेखक संघान आयताराक 24 जुलयाक संघाचो वर्धापन दीस मनोवपाचो थारायला . हो सुवाळो पणजेच्या श्री सरस्वती मंदिराच्या फॉमेंतो सभाघरांत सकाळीं 10 तें दनपारां 3.30 मजगती जातलो.
दर वर्सा कोंकणी लेखक संघ आपल्या दोन जेश्ठ वांगड्यांचो भोवमान करता.अंदूवर्सा ज्येश्ठ लेखक आनी कवी  अशोकबाब भोंसलो आनी ज्येश्ठ कवयित्री आनी लेखिका विजयाबाय शेल्डेकार हांचो भोवमान करपाचो थारायलां. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूणन नामनेचे उद्योजक अवधूतबाब तिंबलो तशेच  साहित्य अकादमीचें कोंकणीचे निमंत्रक आनी विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भुषण भावे   मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर रावतले.
ह्या सुवाळ्याक कोंकणी लेखक संघाच्या वांगड्यांनी मुजरत येवचें अशें संघाच्या जाळवणदारांनी मागलां.