कोंकणी लेखक संघाचो आयतारा वर्सुकी दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंयांतल्या कोंकणी बरोवप्यांची एकसुरी संघटना, कोंकणी लेखक संघ 1986 वर्सा सावन स्थापन जाली. अंदूं हे संस्थेचो वर्सुकी थापणूक दीस आयतार ता. 24 जुलयाक मनयतले. ह्या निमतान पुराय दिसाचे कार्यावळीचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ श्री सरस्वती वाचन मंदीर, पणजी हांगच्या फॉमेंतो हॉलांत जातली. 

नामनेचे उद्देगपती आनी फॉमेंतोचे जाळवणदार अवधूत तिंबलो हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. साहित्त्य अकादेमीचेर कोंकणी भाशेचें प्रतिनिधित्व करपी डॉ. भूषण भावे हे मानाचे सोयरे म्हणून हे कार्यावळीक हाजीर आसातले. 

ह्या वेळार जेश्ठ लेखक अशोक भोसलो आनी विजया शेल्डेंकार हाचो भोवमान जातलो. दिसभराचे हे कार्यावळींत लेखक, कवी आपलें साहित्य मांडटले. कार्यावळ फॉमेंतो हॉलांत जातली.