कोंकणी गजल गायकीचो प्रवास

पुण्यां गजलरंग कार्यावळींत गजल सादर करतना अजय नायक. कुशीक गजलकार राधा भावे आनी राजय पवार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयान कोंकणी गजल चळवळ रुजपाक लागल्या. नवे गजलकार मुखार येतात आनी गोंयची शिम हुपून ती आतां भायर आपलें एक वेगळें अस्तित्व निर्माण करता, हाचे सारकी सुंदर गजाल गोंयच्या गजलविश्वात आनीक ना.

गों यांत 2005 त संगीतकार आनीक गायक अजय नायक हांणी फोंडेच्या राजीव गांधी कलामंदिरांत कोंकणी गजल गायकीची म्हूर्तमेढ रोयली. त्या वेळार गजलकार नागेश करमली, पुंडलिक नायक, डॉ. राजय पवार, प्रकाश देसाय हांच्यो आनीक कांय जणाच्यो रचना घेवन त्यो स्वतः स्वरबद्ध करुन ‘गजलरंग’ हो कोंकणी गजलांचो पयली कार्यकम फोंड्यां सादर जालो.
गजल हो प्रकार आता जरी खूप फामाद असलो तरी तो पयलीं राजांचे राजवाडे, खाजगी मैफिली पुरतो मयादित आशिल्लो. ताका लोकमान्यताय मेळूंक नाशिली. गजल हो प्रकार उर्दूतल्यान हिंदींत आयलो आनी मागीर हेर भाशांनी तो आपणायलो. उर्दू आनीक हिन्दी भाशेंत जशी गजलीची उदरगत जाली, तशीच मराठीतय जाली. मराठींत गजल बरोवपाचें जितलें योगदान सुरेश भट हांचें आसा तितलेंच गायनाच्या मळाचेर ते श्रेय गजलनवाज भीमराव पांचाळे हांकांय वता. भीमराव पांचाळे सांगातान अजय नायक हांच्या कल्पक संकल्पनेतल्यान ‘गजलरंग‘ ही कोंकणी गजल गायन कार्यावळ मुखार आयली. फोंडें बरोबर कुडचडे, पणजी, सांगे, काणकोण, मडगाव आनी हेर वाठरानी गजलांच्यो कार्यावळी जाल्यो. तांकां उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो.
गजल कशी बरोवची हाचे कांय नेम आसात. एक आकृतीबंध आसा. तो हर एक गजल बरोवप्याक शिकचो पडटा. गोंयांत आतां नेमांचो अभ्यास करून बरोवपी गजलकार तयार जाल्यात, ही खोशेची गजाल.
2005 सुरू जालो हो गजल गायनाचो प्रवास आता फकत गोंयां भितरुच उरुंक ना, तर तो गोंयची शिम हुपून भायर गेला. पयलेच फावट, 2015 सालांत पुणेंच्या सुरेश भट गजल मंचान आयोजीत केल्या ‘गजलरंग’ कार्यावळींत, पुण्याच्या एस. एम. जोशी सभाघरांत राजय पवार आनी राधा भावे हांणी कोंकणी गजल मुशायऱ्यांत वांटो घेतलो. तांचे वांगडा अजय नायक हांणी गजल सादर करून रसिकांची शाबासकी घेतली. नवे मुंबय जाल्ल्या अ. भा. गजल संमेलनात कोंकणी गजल सादर करून अजय नायक हांणी लोकांचीं मनां जिखल्यांत.
अजय हे सदांच गजल चळवळीक, गायकीक गोंयान, गोंयां भायर व्हरपाक कार्यरत आसात. आतां अकोला जाल्ल्या मुंबयच्या गजल सागर प्रतिष्ठानाच्या अ. भा. गजल संमेलनात गोंयकार गजल रचनाकार राधा भावे हांची स्त्री हृदयाचे मर्म सागपी कोंकणी गजल ‘खीणां खीणां उज्याविणे जळटा अस्तुरी’ सादर केली. हे गजलेक ‘वन्स मोअर’ मेळ्ळो. गजल रचनाकार राजय पवार हांची कोंकणी गजल ‘देखलें तुका चडली भांग गो’ ही मोग, मोग्याची भेट जाले उपरांत तिची, ताची मनाची अवस्था जाता ताचेर बरयल्ली गजल सादर केली. राजयाचीच दुसरी गजल ‘फुलता कळे जेन्ना काळजांत’ अश्या एकापरस एक गजल सादर करून रसिकांची वाहवा मेळयली. अजय नायक हांकां अनेक पुरस्कारां वांगडा संगीता खातीर दितात तो सरकाराचो ‘युवा सृजन’ पुरस्कार फावो जाला. तांणी स्वरबद्ध केल्लीं गाणी गायिका अनुराधा पौडवाल, नेहा राजपाल, जान्हवी प्रभू अरोरा तसेच गायक स्वप्नील बांदोडकर, आदर्श शिंदे, अमोल बावडेकर हांणी गायल्यांत. सुरींग, मोर्तु आनी मार्टिन हे तांणी संगीत दिल्ले काय चित्रपट. चित्रपटा वांगडांच तांणी साबार नाटकां, एकांकिकांक संगीत दिलां. मुंबयच्या अभिषेक कला मंचाच्या ‘आय विटनेस’ ह्या वेवसायिक नाटकाचें संगीत तांणी दिलां. फोंडें कला मंदिरान गोंयच्या मुक्तीचेर आधारित म्हानाट्याचें ‘गोय एक जैत कथा’ संगीत तांणी दिलां.
गोंयान कोंकणी गजल चळवळ रुजपाक लागल्या. नवे गजलकार मुखार येतात आनी गोंयची शिम हुपून ती आतां भायर आपलें एक वेगळें अस्तित्व निर्माण करता, हाचे सारकी सुंदर गजाल गोंयच्या गजलविश्वात आनीक ना.

-प्रतिनिधी