कोंकणी अध्यापन शिक्षणीक साधनांचें प्रदर्शन 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिक्षण विभाग सांगातान कोंकणी विभाग, विद्या प्रबोधिनी वाणिज्य शिक्षण संगणक आनी वेवस्थापन, गोवा कोंकणी अकादेमी हांच्या जोड पालवान विद्या प्रबोधिनी म्हाविद्यालयाच्या संकुलान कोंकणी अध्यापनांत वापरिल्ल्या शिक्षणीक साधनांचें प्रदर्शन आनी परिसंवादाचें हालींच आयोजन केल्लेें. 

ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हणून डॉ. अ‍ॅना निना जॉर्ज,  जी. व्ही. ऍम्स. डॉ. दादा वैद्य, शिक्षण म्हाविद्यालय फर्मागुडी, फोंडे गोंय हाजीर आशिल्लीं. वाणिज्य शिक्षणाची मुखेली डॉ. उज्वला हणजूणकार हांच्यानी मुखेल सोयर्‍यांचें आनी हाजीर आशिल्ल्या सगळ्यां येवकार दिलो. तशेंच विद्या प्रबोधिनी म्हाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. अनिल ठोसरे हांच्यानी मुखेल सोयर्‍यांची वळख करून दिली, विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे अध्यक्ष संजय वालावलकार हांणी अध्यापनांत वापरिल्ल्या शिक्षणीक साधनांचेर उलोवप केलें. 

मुखेल सोयरी डॉ. अ‍ॅना निना जॉर्ज हांणी अध्यापन करतना शिक्षणीक साधना कशे तरेन वापरप हाचेर उलोवप केलें, विद्यार्थ्यांनी केल्ले शिक्षणीक साधनांचें प्रदर्शन करून ताचो अध्यापनांत कसो वापर करप आनी अध्यापनांत शिक्षणीक साधनांचो वापर केल्ल्यान विद्यार्थी अधयन बरे करपाक पावता हे पटोवन दिले. 

उक्तावण सुवाळ्याचे उलोवप तिसरे वर्स कला शिक्षणाचे विद्यार्थी प्राजक्ता गांवकार हांणी केलें. प्रज्ञा तारी विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाची सहयोगी प्राध्यापिका आनी ह्या सुवाळ्याची संयोजक हाणी उपकाराचें उलोवप केलें.

पयल्या सत्रांत चोवथें वर्स कला शिक्षण आनी तिसरें वर्स कला शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वता केल्ल्या शिक्षणीक साधनांचें प्रदर्शन केलें. तिसरें वर्स कला शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांनी खरी आवय ह्या पाठाचेर एक ल्हानशें नाटकुलें केलें. पयल्या सत्राचें सुत्रसंचालन चवथें वर्स कला शिक्षणाचे विद्यार्थी लक्ष्मी कळंगूटकर हांणी केलें. दुसर्‍या सत्रांत ह्या सुवाळ्याक शिक्षणीक साधना ह्या विशयाचेर उलोवपी म्हणून प्राध्यापक सुवर्णा गांवस, सहयोगी प्राध्यापिका निर्मला शिक्षण म्हाविद्यालय आल्त पणजी गोंय आनी प्राध्यापक संजय गोवेकार सहयोगी प्राध्यापक जी. व्ही. ऍम्स. डॉ. दादा वेद्य  शिक्षण महाविद्यालय फर्मागुडी, फोंडें लाभिल्ली. दुसर्‍या सत्राची वळख डॉ. अनिल ठोसरे हांच्यानी केली, ह्या सत्राचें सुत्रसंचान चवथें वर्स कला शिक्षणाचे विद्यार्थी दन्किक्षा पेडणेंकार हांणी केलें. ऍन्सीला कॉस्ता चवथे वर्स कला शिक्षणाचे विद्यार्थी हांणी दुसर्‍या सत्राच्या उलोवप्यांची वळख करून दिली.

अध्यापनांत वापरिल्ल्या शिक्षणीक साधनांचेर जाल्ल्या सर्तींत पयलें इनाम लक्ष्मी कळंगुटकार, दुसरें इनाम श्रेया शिरोडकार आनी तिसरें इनाम सायली आमोणकार हांकां फावो जालें. हे सर्तीचे परिक्षक म्हणून सुवर्णा गांवस, संयज गोवेकार आनी वैशाली परब हाजीर आशिल्लीं. 

निमाणें निरोप सुवाळ्याचें सुत्रसंचालन तिसरें वर्स कला शिक्षणाचे विद्यार्थी वालंका परैरा हांणी केलें. शिक्षणाची सहयोगी प्राध्यापिका,  प्रज्ञा तारी  ह्या सुवाळ्याची संयोजक आशिल्ली.