कोंकणीच्या कामांक सदांच तेंको: मुख्यमंत्री

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अ. भा. कोंकणी अधिवेशनाच्या कार्यावळ पुस्तिकेचें उक्तावण

भांगरभूंय I खबरां मेज
पणजीः अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचें 32 वें अधिवेशन 14 ते 15 मेक मालवणां जातलें. ते फाटभुंयेर काल अधिवेशनाच्या मानेस्तांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. तशेंच तांचे हस्तुकीं अधिवेशनाच्या कार्यावळ पत्रिकेचें उक्तावण केलेेे. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान खोशी उक्तावन अधिवेशनाक परबीं भेटयलीं. कोंकणीच्या कामांक आपलो सदांच तेंको आसतलो. आपूण मुद्दम ह्या अधिवेशनाक मालवणां येतलो अशें व्हड उमेदीन मुख्यमंत्र्यान मान्य केलां.
कोरोनाच्या काळांत फाटलीं दोन वर्सा परिशदेन जाहीरपणान कसलेच कार्यावळी आयोजीत करूंक नात. पूण परिशदेन केल्ल्या ऑनलायन कार्यावळीची म्हायती अध्यक्ष उषा राणे हिणें दिली.
भास, साहित्य आनी संस्कृती हांचे संबंदान परिशद खंयच्योय कार्यावळी करता जाल्यार गोंय सरकाराचो सदांच तेंको आसतलो, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.
अधिवेशनाच्या आयोजनाचो अर्थीक तपशील परिशदेचे भांडारी शशिकांत पुनाजी हांणी मांडलो. जोड सचीव गोरीश वेर्णेकारान परिशदेच्या चार राज्यांनी जावपी वावराची वळख करून दिली. ह्या वेळार कारवारचे उल्हास राणे आनी ​िब्रजेश नायक हाजीर आशिल्ले.