कैद्यांक मुजतपूर्व सुटका मेळची हे खातीर सरकाराचीं मार्गदर्शक तत्वां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गृह खात्याच्या अवर सचिवाचो आदेश

म्हापशें: जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्ले कैदी हे लेगीत समाजाचे घटक आसात. तांकांय ख्यास्तीचे कालावधींतल्यान मुजतपूर्व सुटका मेळची हे खातीर सरकारान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. हे विशींचो आदेश गृह खात्याचे अवर सचीव प्रितीदास गांवकार हांणी बुधवारा जारी केला. ह्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण गुन्यांव स्वरुपा प्रमाण 18 ते 60 वर्सां मेरेन ख्यास्त भोगले उपरांत कैद्यांक मुजतपूर्व कैदमुक्त जावपाची संद फावो जाल्या.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973च्या कलम 433 आनी 433अ खाला जल्मठेप जाल्ल्या कैद्यांची 14 वर्सां उपरांत रोखडीच सुटका करपाचें प्रावधान केलां. हे खातीर देशांतल्या दरेक राज्यांत राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळ स्थापन केलां.

ते प्रमाण जल्मठेपेची 14 वर्सा ख्यास्त भोगले उपरांत सदर कैद्याची समाजाप्रती वागणूक आनी हेर गजालींचो विचार करून तांची ख्यास्तींतल्यान सुटका करतात. बंदखण म्हानिरिक्षकां कडल्यान हो प्रस्ताव राज्य शिक्षा पुनरावलोक मंडळा कडेन धाडटात. पूण गोंयांत हे विशींच्या थारावांत मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान खूबशे फावटी कैद्यांक मुक्त करपाचे बाबतींत सरकाराक आडमेळीं येतालीं.

ताका लागून संबंदीत कैद्यांच्या मुक्त विचाराचेर 20 ते 25 वर्सा कसलोच निर्णय जायनाशिल्लो. ताका लागून संबंदीत कैदी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत धांव घेताले.

खंडपिठाच्या निरिक्षणाची दखल घेत सरकारान गोंय बंदखण नेम 1245च्या उपनेम 8 प्रमाण गोंयांतल्या कैद्यां खातीर वयलीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत.

मुजतपूर्व ख्यास्त मुक्तताय कालावधीच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण खून प्रकरणांत जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्ल्या कैद्यांच्या उण्यांत उणीं 14 वर्सा जाल्यार हेर भादंसंच्या गुन्यांवांत जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्ल्या कैद्याच्या उण्यांत उणी 10 वर्सां उपरांत मुजतपूर्व सुटके खातीर विचार करतले.

बायलां संबंदीत खून प्रकरण 18 आनी 20 वर्सां, बायलां आनी सान पिरायेच्या भुरग्यांच्या संदर्भांतलो खून 20 ते 26 वर्सां आनी खून आनी बलात्कारांतली 28 वर्सां, जमनीचो वाद, कुटुंबीक झगड्यांतल्यान खून 20 आनी 22 वर्सा, हेर कारणां खातीर खून 20 ते 26 वर्सां, राजकी कारणां वयल्यान खून 24 आनी 26 वर्सां, गँगस्टर वा सुपरी दिवन जाल्ले गंभीर खून 28 ते 30 वर्सां. टाडा, पोटा, गोंय बाल कायदो खून 40 ते 60 वर्सां. तशेंच सदोश मनीसवध, जिवघेणो हल्लो, बलात्कार, अपघाताची खंडणी, सान पिरायेचें अपहरण, फटवणूक आनी हेर गुन्यांवांत 14 ते 40 वर्सां हो कालावधी निश्चीत केला.

राज्याचे मुखेल सचीव राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाचे अध्यक्ष आसात. हातूंत कायदो खात्याचे सचीव, पुलीस म्हासंचालक वा प्रतिनिधी, बंदखण म्हानिरिक्षक, प्रोबेशन अधिकारी हे वांगडी आसून अतिरिक्त बंदखण म्हानिरिक्षक हे मंडळाचे वांगडी सचीव आसात. कैद्याचें पुनर्वसन करपा खातीर मंडळाची बसका स म्हयन्यांत एकदां घेवप बंधनकारक आसा. गोंय बंदखण नेम 2006 खाला आरोपीचें पुनरावलोकन करपाची तरतूद आसा. ह्या नेमा प्रमाण, जल्मठेप जाल्ल्या कैद्यान निश्चीत ख्यास्तचो कालावधी भोगले उपरांत वा कैद्याची पिराय 65 परस चड आसल्यार ताचो मुजतपूर्व पुनरावलोकाचो विचार करतात.