कैदी विकट भगताचो मोबायल सोदात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोलवाळ पुलिसांचें बंदखण प्रशासनाक पत्र

घुंवळे वखदां तस्करी प्रकरण

म्हापशें: कोलवाळ बंदखणींत घुंवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत कैदी विकट भगत हाका कोलवाळ पुलिसांनी अटक केली. दुबाविता कडल्यान चवकशे वेळार सहकार्य मेळूंक नाशिल्ल्यान कैदी विकट भगत हाचे कडलो मोबायल फोन सोदून दिवचो अशी विनंती पुलिसांनी बंदखण प्रशासना कडेन केल्या.

फाटल्या 24 जून दिसा कोलवाळ बंदखणींत घुंवळे वखदांची तस्करी करतना बंदखणींतलो सुरक्षा रक्षक सूरज गावडे ह्या जेल गार्डाक आयआरबी पुलिसांनी धरिल्लो. दुबाविता कडल्यान कोलवाळ पुलिसांनी 52 हजारांचो 4 ग्राम कोकेन जप्त केल्लो.

दुबावीत जेल गार्डा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कैदी विकट भगत हाचे कडेन घुंवळे वखदांची पुरवण करपी दुबावीत योगेश पागी (24, आगोंद-काणको) ह्या ड्रग्स पॅडलर्साक पुलिसांनी अटक केल्ली.

दुबावीत विकट भगत हाणें आपल्याक फोन करून दुबावीत जेल गार्डा कडेन ड्रग्ज दिवपाक सांगिल्लें. ते प्रमाण आपणे कोकेनाची पुरवण केल्ली अशी म्हायती दुबावीत पागी हाणें पुलीस चवकशी वेळार उक्ती केल्ली.

दोनूय दुबावितांनी कैदी विकट भगत हाचो हे तस्करींत हात आशिल्ल्याची जबानी दिल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी बंदखण प्रशासना कडेन दुबाविताक चवकशे खातीर ताब्यांत दिवपाची विनंती केल्ली.

ते प्रमाण बिरेस्तारा 30वेर बंदखण अधिकाऱ्यांनी कैदी भगत हाका कोलवाळ पुलिसांचे सुवादीन केलो. ते उपरांत वयल्या तस्करीच्या गुन्यांवांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली.

चवकशी वेळार दुबावीत भगत हाणें आपलो ह्या तस्करींत वांटो नाशिल्ल्याचें सांगून पुलिसांनी सहकार्य केलें ना. ह्या तस्करी वेळार कोलवाळ बंदखणींतल्यान कैदी भगत हाणें दुबावीत योगेश पागी हाचे कडेन फोनाचेर संपर्क सादिल्लो.

ताका लागून चवकशे खातीर बंदखणींतल्यान हो मोबायल फोन सोदून दिवचो अशें विनंतीपत्र कोलवाळ पुलिसांनी बंदखण प्रशासना कडेन धाडलां. हो फोन सांपडले उपरांत ह्या प्रकरणांतल्या तपासाक गती येतली.

मजगतीं, म्हापशेंच्या पयलो वर्ग न्यायालयान दुबावीत सूरज गावडे, योगेश पागी आनी विकट भगत ह्या तिगांकूय चौदा दीस न्यायालयीन कोठयेंत दवरपाचो आदेश दिला. ते प्रमाण तिनूय दुबावितांची कोलवाळ बंदखणींत न्यायालयीन कोठयेंत रवानगी केल्या.

ह्या घुंवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत दुबावीत सूरज गावडे आनी योगेश पागी ह्या दोगांनी न्यायालयांत जामीन अर्ज दाखल केला. ह्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा 5 जुलय दिसा सुनावणी जातली.