कैदी विकट भगताचो मोबायल कोलवाळ बंदखणीतल्यान गायब  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः कोलवाळच्या मध्यवर्ती बंदखणींत घुंवळी पदार्थाच्या तस्करी प्रकरणात बंदखण प्रशासनान दोन मोबायल जप्त करून कोलवाळ पुलिसांक दिल्यात. मात कैदी विकट भगत हाणे कोकेन मागोवपा खातीर केल्ल्या मोबायलाचो तातूंत आसपाव ना. तो सोदून काडपाक कोलवाळ पुलिसांनी बंदखण अधिकाऱ्याक परत एक पत्र धाडलां.
ह्या घुंवळी पदार्थ प्रकरणात पुलिसांनी जेलगार्ड सूरज गावडे, योगेश पागी आनी कैदी विकट भगत हाका अटक केल्या. गावडे आनी पागी सध्या कोलवाळ बंदखणीत आसात. जेलगार्ड पागी हाचे कडेन कोकेन दिवचें अशें भगत हाणे मोबायला वयल्यान पागी हाका सांगल्लें. मात ताणे ज्या मोबायला वयल्यान हो कॉल केल्लो तो सद्या बंदखणींतल्यान गायब जाला.
घुंवळी पदार्थ तस्करीचो हो प्रकार फाटल्या 24 जूनाक कोलवाळ बंदखणीत सूरज गावडे हाका मुद्देमाला सयत अटक केल्या उपरांत उक्ताडार आयिल्लो. गावडे हाचे कडल्यान पुलिसांनी 52 हजाराचें 4 ग्राम कोकेन जप्त केल्लें.
विकट भगत हाका दिवपा खातीर आगोंद काणकोणच्या योगेश पागी कडल्यान आपणे कोकेन हाडिल्लें हे पागीन चवकशी वेळार सांगल्लें.
विकट भगतान आपल्या जेलगार्ड सूरज गावडे हांचे कडल्यान कोकेन धाडपाक खातीर मोबायला वयल्यान संपर्क सादल्लो अशें पागीन पुलीस चवकशेंत सांगल्लें. ते खातीर पुलिसानी विकट भगत हाणे कॉल केल्लो मोबायस सोदून काडपाक बंदखण अधिकाऱ्यांक सांगल्लें. बंदखणीत्ला अंडरट्रायल कैदी विभागांत बंदखण कर्मचाऱ्याक दोन मोबायल मेळ्ळे. मात सीमकार्ड तपासून पळतकूच ते मोबायल विकट भगत हाचे न्हय हें स्पश्ट जालां. विकट भगतान वापरल्लो मोबायस सोदून काडपा खातीर कोलवाळ पुलिसांनी बंदखण प्रशासनाक पत्र धाडून कळीत केलां.