केसरव्हाळ वझऱ्याचें सोबितीकरण करपाची येवजणः आन्तोन वास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
आगशीः वेर्णेच्या केसरव्हाळ वझऱ्याचें पर्यटन खात्या वतीन सोबितीकरण करपाची येवजण आसा अशें कुठ्ठाळी मतदारसंघाचो आमदार आन्तोन वास हांणी सांगलां. कुठ्ठाळे हांगच्या आपल्या कार्यालयांत रानां महोत्सवा निमतान रोपे वाटल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. सोबितीकरणाची येवजण तयार करून ती पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे सादर केल्या. तांणी ह्या कामांक सगलें सहकार्य करपाचें उतर दिलां आनी रोखडेच केसरव्हाळ वझऱ्याक भेट दिवंन ते पळोवणी करतले अशी म्हायती तांणी दिली.
वास खादी आनी ग्रामोद्योग म्हामंडळाचे अध्यक्ष आसात. म्हामंडळाच्यो जायत्यो येवजण्यो आसात. तातूंतल्यान 50 लाख रुपयां मेरेन अर्थीक मजत मेळपाक शकता. गोंयकारांनी ह्या येवजण्यांचो चडात चड लाब घेवपा खातीर फुडें सरचें अशें तांणी मागलां. दरएकल्यान सरकारी नोकरी मेळप कुस्तार आसा. सरकारी येवजण्यांचो लाब घेवून तरणाट्यांनी आपलो वेवसाय सुरू करपाचो यत्न करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. खादी आनी ग्रामोद्योगाच्यो एवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपा खातीर पंचायत मंडळानी आनी पंचायत कर्मचाऱ्यांनी यत्न करपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
रोपे वाटपाचे कार्यावळीक कुठ्ठाळेचे लोक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. लोकांनी रोपे लावचे आनी तांची जाय तशी देखभाल करची. गोंय राज्य पांचवेशार करपा खातीर लोकांनी यत्न करचे अशें तांणी मागलें.