केशव स्मृती विद्यालयांत जाली विज्ञान प्रकल्प सर्त

जैतिवंतांक इनामां भेटयतना गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष भगिरथ शेट्ये. वांगडा हेर मानेस्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः विद्यार्थ्यांच्या कला कुशळतायेक वाव दिवपी विज्ञान प्रदर्शन आनी मुरगांव तालुको पांवड्या वयली सर्त हालींच दाबोळीच्या केशव स्मृती उच्च माध्यमीक विद्यालयात जाली. ह्या वेळार गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भगिरथ शेट्ये,  फोडें पीईएस म्हाविद्यालयाची प्रा. फ्लोरी परेरा, कोंब- मडगावच्या दामोदर उच्च माध्यमीक  विद्यालयाचो शिक्षक उद्धव काणेकार, केशव स्मृती परिवाराचो संस्थापक अध्यक्ष पांडुरंग कोरगांवकार, मुख्याध्यापिका सुषमा कोरगांवकार, राजश्री जाथव, प्राचार्य शंकर गांवकार हाजीर आशिल्ले.
विज्ञान प्रदर्शनांत विद्यार्थ्यांनी सादर केल्ल्या प्रकल्पांचे भगिरथ शेट्ये हांणी तोखणाय केली. संशोधन करपाक विद्यार्थ्यांक उर्बां दिवपाचो प्रदर्शनाचो हेत बरो आसा अशें तांणी सांगलें. मुरगांव तालुक्यांतल्या चौदा प्रकल्पांचे सादरीकरण प्रदर्शनांत जालें. विद्यार्थ्यां मदीं आशिल्ल्या गुणाक आनी कलेक चालना दिवपाच्या हेतान हें प्रदर्शन आयोजीत केल्लें अशें पांडुरंग कोरगांवकारान सांगलें.
विज्ञान सर्तींत माध्यमीक विद्यालयाच्या गटांत पयलो नंबर ऍरवे पब्लीक माध्यमीक विद्यालयाक, दुसरो नंबर विद्यामंदीर माध्यमीक विद्यालयाक आनी तिसरो नंबर मुरगांव माध्यमीक विद्यालयाक फावो जालो. केशव स्मृती माध्यमीक विद्यालय, वाडेंनगर इंग्लिश माध्यमीक विद्यालय, केशव स्मृती बाल विकास मंदीर हाकां उमेद वाडोवपी इनामां दिलीं.
उच्च माध्यमीक विद्यालय गटांत पयलें इनाम सेंट अँड्र्यू उच्च माध्यमीक विद्यालय, दुसरें  दीपविहार उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी तिसरे इनाम शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयाक मेळ्ळें.  सर्तीचें परीक्षण फ्लोरी परेर आनी  उद्धव काणेकर हांणी केलें. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन शिक्षिका रश्मिता म्हालदार, लक्षिता प्रभुदेसाय आनी ऐश्वर्या देसाय हांणी केलें. उर्वशा परबान उपकार मानले.