केरी विजयदुर्गा संस्थानाच्या ब्रह्मचर्याश्रम वर्गाचो समारोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
सावयवेरेंः केरी हांगचें श्री विजयदुर्गा देवस्थान आनी श्री विजयादुर्गा सांस्कृतीक मंडळान आयोजीत केल्ल्या पंदरा दिसांच्या प्राथमीक ब्रह्मचर्याश्रम वर्गाचो समारोप हालींच जालो. विजयदुर्गा देवस्थान सभामंडपाक समारोपाची कार्यावळ जाली.
ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून कीर्तनकार सुहासबुवा वझे हाजीर आशिल्ले. माचयेर देवस्थानाचो अध्यक्ष डॉ संतोष देसाय, सचीव राजेंद्र देसाय, सांस्कृतीक मंडळाचो अध्यक्ष प्रा. सुभाष जाण, सचीव मनोहर देसाय आशिल्ले. दरेक भुरगें आपल्या आवय-बापायचें अनुकरण करता. आवय- बापूय संस्कारी आसल्यार तांची भुरगीं तशींच जातात. ते खातीर तांणी भुरग्यां सामकार अनुकरण करपा सारक्यो गजाली दवोरपाक जाय अशें वझे हांणी ह्या वेळार सांगलें.
पालकांक आपली भुरगीं सद्गुणी जावचीं अशीं दिसतात. मात ते खातीर तांणी तांकां बरें मार्गदर्शन करपाक जाय. जे पालक आपल्या भुरग्यांचे नाका ते लाड करतात ते तांचे पालक न्हय जाल्यार फकत जल्म दिवपी आसतात. घरांत नाका तें वातावरण आसल्यार ताचो परिणाम भुरग्यांचेर जाता. भुरग्यांनी विचारल्ल्या प्रश्नांक जापो दिवपाक जाय. संध्या, पूजा, उपासना, भक्ती करपा खातीर पालकांनी भुरग्यांक उर्बां दिवपाक जाय. परोपकार हो सगल्यांत बरो गुण आसा. पालकांनी भुरग्यांक दुसऱ्याक मान दिवपाक शिकोवपाक जाय अशें वझे हांणी सांगलें.
ब्रह्मचर्याश्रम वर्गांत शिक्षण घेतिल्ल्या भुरग्यांक दिसपट्टी संध्या, पूजा, उपासना आनी भक्ती करपाचो सल्लो डॉ संतोष देसाय हांणी दिलो. प्रा. सुभाष जाण हांणी सुरवेक प्रस्तावीक करून सगल्याक येवकार दिलो. ब्रहमचर्याश्रम शिबीर घेवपाचो रुप्या उत्सव कोवीडाल लागून आयोजीत करप शक्य जालें ना. अशा वर्गांत पालकांनी आपल्या भुरग्यांक धाडपाक जाय अशें तांणी सांगलें.
कार्यावळींत संध्या आनी भस्मधारणा विधी यूट्युब व्हिडिओचें मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकीं विमोचन जालें. ज्या बटूंनी बरे उपक्रम केले तांकां इनामां दिली. सगल्या मानेस्तांचे हस्तुकीं 40 बटुंक प्रमाणपत्रा वितरीत केलीं. सूत्रनिवेदन आनंद  उपाध्ये हांणी केलें जाल्यार मनोहर देसाय हांणी उपकार मानले.