केरी तेरेखोलच्या नागरिकांक वाटले झाडांचे रोंपे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । बातमीदार

हरमल: शेताचें उत्पादन वाडोवपा खातीर सरकार आनी शेती खातें प्रत्येक मतदारसंघांत पावसा पयलीं रोंपे मंजूर केल्ल्यान सामान्य नागरिकांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो,अशें आवाहन मांद्रें मतदारसंघाचे आमदार जित आरोलकार हांणी केलें.

केरी तेरेखोल पंचायत वाठारांतल्या नागरिकांनी रोंपे वाटपाचे कार्यावळीक आमदार उलयताले. नागरिकांनी हे येवजणेचो लाव घेवन शेताचें उत्पादन वाडोवचें आनी स्वयंपूर्ण जावपा खातीर पावलां उखलपाक जाय. प्रत्येक नागरिकांन स्वता वांगडा हेर नागरिकांकूय लाव घेवपाक सांगचें, अशें आमदार आरोलकार हांणी सांगलें.

सध्या पंचायती खातीर प्रशासकांची नेमणूक केल्या. ताका लागून ह्या पंचायत वाठारांतल्या नागरिकांची समस्या आयकून घेतले. सरकारान नेमिल्ले प्रशासक बेगीनूच रुजू जातले. मतदार संघांतल्या प्रत्येक पंचायत कार्यालयांत सांजच्या सत्रांत दोन वरां तरी समस्या आयकून घेतले, अशी म्हायती आरोलकार हांणी दिली.
ह्या वेळार सरपंच सूरज तळकार, पंच सुरेश नायक, नमिता केरकार, आग्नेलो गुदिन्हो, रत्नाकर हर्जी, आदले पंच आनंद शिरगांवकार, समाज कार्यकर्ते अबलेश तळकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार आंबो, चिकू, माड, काजू आनी हेर रोंपे वाटले.